Tekst groter?

Kerkbalans 2017

Komende week halen de ruim 30 wijkhoofden uit de wijken Centrum, de Weide, Oost, Zuid allerlei materiaal op bij het Kerkelijk Bureau voor de actie Kerkbalans 2017.
Veelal al vele jaren verzetten deze wijkhoofden veel werk om de actie Kerkbalans goed te laten verlopen.
We danken hen en de ruim 200 lopers voor het vele vaak onzichtbare werk dat ze doen om de Protestantse Gemeente Hoogeveen ook financieel gezond te houden.

Voor de actie Kerkbalans zijn de wijken van de Protestantse Gemeente Hoogeveen geografisch verdeeld. De wijkhoofden verdelen het materiaal over de lopers. In elke wijk brengen de lopers info en toezeggingsformulier in de week van 9 – 13 januari bij alle gemeenteleden van de PGH.

Een week later halen ze toezeggingsformulier weer bij u op.
Op dit formulier is ook ruimte voor opmerkingen, vragen of een handtekening van gemeenteleden die hun lidmaatschap willen opzeggen.

Ruim 700 gemeenteleden ontvangen dit jaar op eigen verzoek voor het eerst het materiaal digitaal. Ook dit kan op het toezeggingsformulier aangegeven worden. De digitale opgave kan gedaan worden op www.pknhoogeveen.nl/kerkbalans

De begroting die het College van Kerkrentmeesters voor het jaar 2017 heeft opgesteld kunt u vinden op de pagina’s van de Kerkrentmeesters en kan op het Kerkelijk Bureau ingezien worden.

Voorlopig resultaat actie Kerkbalans

Op dinsdag 31 januari 2017 wordt er tijdens een bijeenkomst in de Goede Herderkerk het voorlopige resultaat van de Actie Kerkbalans 2017 bekendgemaakt.

Wij vragen u hiervoor voor 27 januari 2017 aan te melden bij het kerkelijk bureau of via de mail: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl.

Week van gebed 2017: Jouw hand mijn glimlach

Op initiatief van MissieNederland en de Raad  van Kerken in Nederland worden van 15 t/m 21 januari 2017 interkerkelijke gebedsbijeenkomsten en – diensten gehouden.
Diverse kerken in Hoogeveen sluiten zich bij dit initiatief aan en willen daarmee de eenheid onder christenen tot uitdrukking brengen. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Contactpersonen werkgroep Hoogeveen: Cor Wildeman tel. 0528-268703 en Bertha Cluistra 0528-785806

datumsamenkomstlocatietijd
15-01-17
zondag
Startdienst
Matthijs van Berkel
BG De Schutse
Schutstraat 147
19.00 uur
16-01-17
maandag
GebedsavondNieuw Apostolische kerk
De Zaaier 1
19.30 – 20.30 uur
17-01-17
dinsdag
GebedsavondEvang. Gemeenschap
Brinkstraat 26
19.30 - 20.30 uur
18-01-17 woensdagGebedsavond
GKV en CGK
De Opgang
Alteveerstraat 105
19.30 – 20.30 uur
19-01-17 donderdagBidden met gasten uit het AZCCGK Centrumkerk
Van Echtenstraat 64
10.00- 12.00 uur
19-01-17 donderdagTaizé avondgebed
RKK en PKN
Rooms Katholieke Kerk
Blankenslaan Oost 2
19.00 – 20.00 uur
20-1-17 vrijdagGebedsavondVBG De Brug
Stephensonstraat 55a
19.30 – 20.30 uur
21-01-17
zaterdag
GebedsavondNed.Geref.Kerk
Grote Kerkstraat 39
19.30 – 20.30 uur


Lees verder →

Kerkdienst voor mensen met een verstandelijk beperking en hun familie

Op zondag 29 januari 2017 is er een aangepaste gezinsdienst voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en de gemeente van De Oosterkerk om 09.30 uur ‘s morgens
De kerk vind je aan de Leeuweriklaan 33 te Hoogeveen.
De voorganger is: Ds. H. Boersma.
Komen jullie allemaal? We kijken naar je uit!

De aangepaste diensten in 2017 worden ook nog gehouden op 7 mei om 10.30 uur in de Remonstrantse kerk; op .. oktober om 10.00 uur in de Leger Des Heilszaal; en op 12 november om 10.00 uur in De Schutse.
De Kerstviering in De Vredehorst is op maandag 18 december om 19.00 uur.

29 jan: Chr. mannenkoor WESTERLAUWERS in de IEC-zangdienst

Op zondagavond 29 januari zal er in Goede Herderkerkeen IEC-zangdienst worden gehouden.

Spreker : Ds. J. Kooistra uit Dwingeloo m.m.v. Christelijk Mannenkoor WESTERLAUWERS o.l.v. Jan Hibma.
Organist Jan Kroeske die zowel koor als de samenzang zal begeleiden.

Het thema van de dienst is : “Bouwt U ook op Hem” .
Schriftlezing  Matteus 7 : 24-27 

De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.

Het belooft weer een prachtige dienst te worden. U bent van harte welkom in deze IEC-dienst in de Goede Herderkerk  en neem ook familie buren en vrienden mee.

De dienst wordt georganiseerd door het Wijkteam-Zuid van de IEC.
ACR Kuipers IEC.

29 jan.: GMH Maarten Wassink met Vocals ChoirWorx in de Vredehorst

Op uitnodiging van Gospel Music Hoogeveen zal Maarten Wassink (The Choir Company) met Vocals ChoirWorx en band op 29 januari optreden in De Vredehorst in Hoogeveen.

Al meerdere keren was Vocals ChoirWorx te gast in de Vredehorst.
Hun optreden  met de musical ‘Waarom Nu?’ in 2013 al weer, heeft bij veel mensen een diepe indruk achter gelaten. 
En ook hun optreden in november 2015 was indrukwekkend.

Dit keer zullen ze een inspirerend programma ten gehore brengen rond het thema ‘Woorden hebben kracht’.

Vocals ChoirWorx zal prachtige eigen nummers uitvoeren. Daarnaast willen zij juist ook u uitnodigen om deze avond samen met hen mee te zingen!
Lees verder →

2 april in de Tamboer: The Passion


Lees verder →

Open Alpha avond

Open Alpha-avond 6 december 2016 “Is er meer?”

Dinsdagavond 6 december jl. werd de 34e Alpha afgerond met een feestelijke Open avond voor alle deelnemers en belangstellenden in de Centrumkerk te Hoogeveen.
Die avond heeft altijd als thema ”Is er meer?”.

Na een warme ontvangst door het Alpha-team met koffie, thee en door de deelnemers meegenomen taart en cake, begon de feestelijke avond met een welkomstwoord en gebed door Femmy Peursum, Alpha-logo-rood-1al 34x verbonden aan Alpha Hoogeveen.

Het thema “Is er meer?” werd door ds. Lieuwe de Jong ingeleid door deze vraag te stellen aan de aanwezigen.
Veel vingers gingen omhoog!
Lees verder →