Tekst groter?

28 april: Aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking.

We nodigen u/jullie uit, samen met familie en vrienden, op zondag 28 april 2019 in de
Chr. Gereformeerde Centrumkerk, ‘s middags om 15.00 uur van Echtenstraat 64, Hoogeveen.
De kerk vind je bij de molen
De voorganger is: Ds.L.J. van Dalen.
Thema: ”Het is de Heer!”, uit de bijbel: Johannes . 21: 1-14.

De volgende diensten in 2019 staan gepland op 7 juli om 10.30 uur in de Remonstrantse Kerk, op 22 september om 10.00 uur in de zaal van het Leger des Heils en op 10 november om 10.00 uur in De Schutse.
De Kerstviering in De Vredehorst is op maandag 16 december om 19.00 uur.

| in nieuws.

Geef een reactie