Tekst groter?

Witte donderdag: avond over de Sedermaaltijd in de Goede Herderkerk

De maaltijd die Jezus met Zijn leerlingen deelde op de vooravond van Zijn dood, was geen alledaagse maaltijd. Het was een maaltijd vol symboliek, die Jezus verbond aan Zijn eigen lijden en sterven. Samen met Zijn leerlingen lag Hij aan voor de Sedermaaltijd: de rituele maaltijd op de eerste avond van Pesach. ‘Seder’ betekent in feit ‘orde’ en verwijst naar het feit dat de Pesachmaaltijd een vaste liturgie kent en bepaalde ceremoniële gerechten bevat die verwijzen naar het lijden van de Israëlieten in Egypte en hun uittocht (exodus).

Op donderdag 18 april, Witte Donderdag, staan wij in de Goede Herderkerk stil bij de betekenis van deze maaltijd. We horen welke ceremoniële gerechten tijdens de Seder worden genuttigd en we vragen ons af welk licht deze maaltijd eigenlijk werpt op de betekenis van de weg die Jezus voor ons is gegaan? Ook zal er gelegenheid zijn om van de gerechten te proeven.

We beginnen de avond om 19.30 uur met een kort avondgebed en sluiten de avond rond 21.15 uur weer af.

| in nieuws.

Geef een reactie