Tekst groter?

2 juni Oosterkerk Themadienst Migratie

In het kader van het thema Migratie horen we drie levensverhalen van gemeenteleden die elders in Europa zijn geboren. We zingen een lied in hun geboortetaal.

Onze tijd kenmerkt zich door migratie. We zijn zelf ergens anders geboren dan waar we wonen of onze kinderen zijn eropuit getrokken. Ook zien we om ons heen landverhuizers. Wat verbindt mensen?

De filmmaker Frans Weisz spreekt van ‘elkaar verhalen vertellen houdt ons in leven’.

Tussen 1960 en 1980 verlieten Christine, Eliseo, Ingrid hun geboorteland en kwamen naar Nederland. Wat is hun kracht? Waar is thuis?

We spiegelen de verhalen met een psalm over verlangen en een verhaal over koning David die is thuisgekomen in de Davidsburcht op de heuvels van Jeruzalem. Er wordt verteld over mannen die pal stonden voor hem tijdens zijn dwaaltocht. Wederzijdse vriendschap blijkt hen te verbinden.

 

| in nieuws.

Geef een reactie