Tekst groter?

Vacature Jeugdwerker (8 uur p/w)

De Hervormde wijkgemeente Centrum is één van de vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Wij leven graag vanuit onze Gereformeerde wortels en laten als gemeente Christus centraal staan. We komen elke zondag samen in de Grote Kerk. Ons beleidsplan heeft het devies voor al ons gemeentewerk, ‘bidden, binden en bouwen’.
In plaats van treurig achterom te kijken naar wat was en niet meer is, willen we onze aandacht op de toekomstige generatie richten.
Hoewel ons aantal kinderen, tieners en jongeren gering is, verlangen we ernaar ons jeugdwerk te revitaliseren en biddend uit te bouwen. Bovendien willen we graag creatief missionair groeien.

Wij zoeken iemand die
– zichtbaar initiatief neemt, creatief denkt en weet te enthousiasmeren.
– visie op jeugdwerk helder kan verwoorden.
– ouders en gemeenteleden opzoekt om hen te motiveren bij de doordenking en het uitwerken van initiatieven.
– gemakkelijk contact zoekt met kinderen, tieners en jongeren.
– verbindend werkt in de gemeente.

Wij vinden het belangrijk dat je
– geloof tot voorbeeld is en past bij onze identiteit.
– een opleiding tot jeugdwerker of kerkelijk werker hebt afgerond.
– geregistreerd staat als kerkelijk werker bij de PKN.
– inzicht hebt in recente ontwikkelingen bij kinderen, tieners en jongeren.
– al wat ervaring hebt in het jeugdwerk.
– niet te ver weg woont.

Wij zien graag dat je
– kinderen, tieners en jongeren die er zijn weet vast te houden en werkt aan hun onderlinge verbondenheid.
– nieuwe werkvormen/activiteiten op maat voor tieners (12-15 jaar) en voor jongeren (16+) gaat bedenken en opzetten.
– (nieuwe) activiteiten zo opzet dat doorstroming mogelijk is.
– de betrokkenheid van ouders weet te vergroten.
– toerusting voor geloofsopvoeding organiseert.
– missionaire kansen voor de gemeente ontdekt en mee initieert.
– optrekt met de jeugdouderling en samenwerkt met de predikant.

Wij bieden je een
– dienstverband van 8p-10 uur per week, in elk geval voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging tot ongeveer 3 jaar.
– salaris en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de cao van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wil je meer weten zoek dan contact met de predikant ds. J. Snaterse (06 126 922 39) of de jeugdouderling Bart Zwiggelaar (06 316 712 66). Stuur je sollicitatiebrief voor 1 oktober 2019 naar dhr. A.C. Vijge, Tapuitlaan 31, 7905 CS, Hoogeveen. Begin oktober willen we de sollicitatiegesprekken voeren.

| in nieuws.

Geef een reactie