Tekst groter?

Kerk in Actie – Libanon

Filmpje Zandkunstwerk

Kerk in Actie is via het internationaal kerkelijk netwerk en eigen partners ter plekke noodhulp gestart voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet.
Door de explosie in het havengebied is de halve stad beschadigd, er zijn meer dan 100 doden en 300.000 daklozen.
In Libanon is 25-30% van de bevolking christen.
Dicht bij het havengebied staat de NEST (Near East School of Theology) een opleidingsinstituut van de protestantse kerken in het Midden-Oosten (Luthers, Presbyteriaans, Anglicaans, Episcopaal).
Wilbert van Saanen, deze maand uitgezonden door Kerk in Actie, ondersteund door de Gereformeerde Zendingsbond, doceert hier systematische theologie, missiologie en praktische theologie. Tevens is hij studentenpastor ( organiseert als zodanig kapelvieringen en retraites). En hij begeleidt buitenlandse predikanten om kennis te maken met het Oosters Christendom. Tevoren was hij gedurende 6 jaar studentenpastor aan de Armeense Evangelische Hagazian Universiteit.
Zijn vrouw Rima doceert eveneens praktische theologie. Zij is de derde vrouwelijke predikant in het Midden Oosten. Het gezin van Van Saane is ongedeerd. Het gebouw van het opleidingsinstituut heeft veel schade opgelopen.
Kerk in Actie biedt Noodhulp: voedsel, water, kleding, hygienematerialen en hulp bij herstel van gebouwen.
Zie de website van Kerk in Actie met daarop ook verhalen van het gezin Van Saane.
Van harte aanbevolen!

Filmpje Zandkunstwerk

Samen in actie voor Beiroet!

 

Samen in actie voor Beiroet! Het College van Diakenen roept u op:


Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.

De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
Maak uw gift over op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Slachtoffers explosie Beiroet’
of via giro 555: reknr NL 08 INGB 0000 0005 55.

Digitaal collecteren

VRIENDELIJK VERZOEK met betrekking tot het (digitaal) COLLECTEREN

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.

U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de KerkgeldApp :

https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht.
U kunt hier uw collectegift aan de diaconie, doelcollecte en kerk doen.

U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen) of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kunt u de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen.

Mocht u voorkeur toch gaan naar het zelf overmaken op ons bankrekeningnummer, dan willen we graag dat u dit overmaakt op bankrekeningnummer NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen

U kunt hierbij zelf aangeven waarvoor u de collectegift wilt bestemmen.
Wanneer er niets aangegeven wordt, verdelen we de giften volgens het collecterooster, dus 1/3 bestemd voor Diaconie, 1/3 bestemd voor de doelcollecte en 1/3 bestemd voor de kerk (College van Kerkrentmeesters)

Ook kunt u gebruiken maken van de QR-code:

U kunt via een app (QR-lezer) de code lezen en krijgt dan de keuze om de Kerkgeld app op te starten of een gift te doen via de website..

We verzoeken u allen dit zo breed mogelijk binnen de (wijk-)gemeente bekend
te willen maken en te stimuleren.

 

Namens het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters,

voorzitter John Ettema (diaconie) en voorzitter Jur Stavast (kerkrentmeesters)

 

Kerk in de steigers


De Hoofdstraatkerk, gebouwd in 1904, staat in de steigers omdat er onderhoud nodig is aan zowel de rozet ramen als aan de toren. Ook zitten er scheuren in de muren.
Bouwbedrijf Jurriens Noord startte maandag 8 juni met de renovatie van de voorgevel, en als alles meezit is de voorgevel voor de bouwvakvakantie klaar. Om de rozetramen te herstellen wordt ook een steiger aan de binnenkant van de kerk geplaatst.
Na de vakantie gaat het bouwbedrijf dan verder met de beide zijgevels en de achtergevel, waar ook het nodige aangedaan moet worden. De kerk blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk.
In 2019 hebben we een inspectierapport laten maken van de gevels. Hieruit is gebleken dat de gevels in een dusdanige slechte staat van onderhoud waren dat renovatie dringend nodig was.

Houd moed, heb lief!

De woorden Houd moed, heb lief! kwamen vanuit Heerenveen tot ons. Daar heeft de Protestantse Gemeente ze op rode vlaggen en posters gezet. Ze wapperen voor de kerken en hangen voor de ramen.
In het Paasnummer van de Kerkentrommel die deze week op uw/jouw deurmat ligt is het een uitneemvel. Laten we deze voor de ramen hangen, zodat Hoogeveen rondom het Paasfeest een beetje rood kleurt. Het is een manier om elkaar een hart onder de riem te steken.

De Geest van de opstanding gaat zo door heel Hoogeveen.
Van Pasen alvast op weg naar Pinksteren.

De woorden zijn onderdeel van een langer gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’ schreef. Zo heet het gedicht. Het was bedoeld voor buiten op een bouwschutting.
Maar op verschillende plaatsen in Nederland werden de woorden ‘Houd moed, heb lief’ er uit gehaald en op de muren van huizen en gebouwen geschilderd. Ze zijn een eigen leven gaan leiden los van het gedicht.

Het mag duidelijk zijn dat deze woorden ook ons geloof raken. Het volk Israël houdt moed, omdat de Heer voor hen uit gaat naar het beloofde land. De apostel Paulus bemoedigt zijn geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben. Om onderweg te blijven heb je moed nodig en kun je niet anders dan lief hebben. Het is zo eenvoudig, maar we hebben het er vaak moeilijk mee.

Daarom helpt het om deze woorden aan elkaar voor te houden. Houd moed, heb lief! Ik wil u het hele gedicht van Ingmar Heytze nog doorgeven.

Gedicht voor op een bouwschutting

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.

Ten slotte nogmaals de oproep om deze uitneemposter voor uw raam te hangen zolang als we in deze coronaciris zitten. Houd moed, heb lief.

Ds. Wim Loosman

Klokken van Hoop en Troost

klokken van hoop en troost

Klokken van Hoop en Troost