Tekst groter?

Vacature Koster/beheerder in de Protestante Wijkgemeente De Weide in Hoogeveen

Functiebeschrijving

De Protestantse Wijkgemeente de Weide in Hoogeveen zoekt per 1 augustus 2021 een parttime medewerker (en vrijwillig koster in roulerend schema). Voor 16-24 uur per week als ondersteuning voor de huidige koster/beheerder en het medewerkers team.

Als medewerker ben je mede het gezicht van onze wijkgemeente

Gastvrijheid is je dan ook op het lijf geschreven.

Wij bieden een interessante functie met veel wisselende uitdagingen om mede vorm te geven aan de exploitatie van het gebouw.

Het kerkgebouw wordt gebruikt voor erediensten en kerkelijke activiteiten. Daarnaast wordt het gebouw intensief verhuurd voor verschillende activiteiten.

De werktijden zijn flexibel, gedeeltelijk in de avond en de uren zijn verspreid over de dagen van de week.

Taken

De inhoudelijke taken kunnen als volgt beschreven worden:

– Je bent aanspreekpunt voor kerkleden, huurders en andere gebruikers;
– Je bent medeverantwoordelijk voor positieve exploitatie van het gebouw
– Je legt verantwoording af aan de huidige koster/beheerder

Wat vragen wij?

– Zelfstandig werk- en denkniveau en, – bij voorkeur -, praktijk- en werkervaring;
– Organisatievermogen en een dienstverlenende instelling;
– Goede communicatieve vaardigheden en representatieve uitstraling;
– Bereidheid tot werken op flexibele tijden;
– Technisch inzicht (o.a. bediening audioapparatuur, beamer en geluidsinstallatie);
– Diploma BHV is een pré en je bent in elk geval bereid om deze te halen;
– Vaktechnische kennis (waaronder het diploma Horeca en het certificaat sociale hygiëne of je bent in elk geval bereid om deze te halen);
– Kerkelijk meelevend; bij voorkeur gemeente lid van de Vredehorst
– Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure;


Wat bieden wij?

– Het voornemen bestaat een 0-uren jaarcontract te gaan met uitzicht op een vaste aanstelling na het eerste jaar.

Informatie

Ben je geïnteresseerd?

Reageren Uw reactie met CV en een motivatie brief zien wij graag tegemoet en kan per mail worden gestuurd naar Hennie Flens a.g.flens@planet.nl of telefonisch met 0528 273966 of een brief naar PKN de Weide Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen.

Voor meer informatie over de functie kan ook contact worden opgenomen met het College van Kerkrentmeesters, leo.schot@hotmail.com. of 0528 278329.

VAKANTIEGELDPROJECT zomer 2021

Samen delen

In de maand mei zullen de meeste mensen weer hun vakantiegeld ontvangen. Tot en met 2019 ging in diezelfde periode het project Vakantiegeld Samen Delen van start.
Wie mee deed stond een deel van het ontvangen vakantiegeld af en dit geld werd verdeeld onder mensen die een aanvraag  konden doen als zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeerden.

Vanwege het coronavirus kon het project vorig jaar niet doorgaan. Onlangs is er in de werkgroep overleg geweest over het al dan niet opstarten dit jaar. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat de situatie op dit moment nauwelijks anders is dan die in 2020. Er zijn nog steeds allerlei beperkende maatregelen van kracht. Verschillende opties zijn de revue gepasseerd maar de werkgroep is tot het inzicht gekomen dat er op dit moment te weinig ruimte is om het project uit te voeren op de wijze die ons voor ogen staat.

Omdat er langzaam maar zeker wel allerlei versoepelingen worden doorgevoerd en ook het vaccineren op stoom lijkt te komen is het goed denkbaar dat het project op een later tijdstip wel op verantwoorde wijze is uit te voeren.  Nadat de kerkgebouwen weer als vanouds geopend zijn en onbeperkt bezocht kunnen worden, zowel in kerkdiensten als in bijeenkomsten, zullen wij ons nader beraden en van ons laten horen.

Werkgroep Vakantiegeld Samen Delen.

Oosterkerk

Op 8 april 2021 heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot verbouw en verkleining van de Oosterkerk. Dit betekent dat de huidige kerkzaal met de aangrenzende kloostergang zal worden verbouwd en opnieuw ingericht. De klokkentoren blijft behouden, maar de overige kavel en de bebouwing daarop zal worden verkocht. Onderstaand treft u een schets van de beschikbare ruimte. Het College van Kerkrentmeesters heeft een bouwcommissie ingesteld. Deze geeft informatie over de voortgang op de website van de Protestantse wijkgemeente Oost.

 

Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

 

 

 

 

 

 

en de App herkennen aan het volgende logo:

 

 

 

 

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen:

Houd moed, heb lief!

De woorden Houd moed, heb lief! kwamen vanuit Heerenveen tot ons. Daar heeft de Protestantse Gemeente ze op rode vlaggen en posters gezet. Ze wapperen voor de kerken en hangen voor de ramen.
In het Paasnummer van de Kerkentrommel die deze week op uw/jouw deurmat ligt is het een uitneemvel. Laten we deze voor de ramen hangen, zodat Hoogeveen rondom het Paasfeest een beetje rood kleurt. Het is een manier om elkaar een hart onder de riem te steken.

De Geest van de opstanding gaat zo door heel Hoogeveen.
Van Pasen alvast op weg naar Pinksteren.

De woorden zijn onderdeel van een langer gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’ schreef. Zo heet het gedicht. Het was bedoeld voor buiten op een bouwschutting.
Maar op verschillende plaatsen in Nederland werden de woorden ‘Houd moed, heb lief’ er uit gehaald en op de muren van huizen en gebouwen geschilderd. Ze zijn een eigen leven gaan leiden los van het gedicht.

Het mag duidelijk zijn dat deze woorden ook ons geloof raken. Het volk Israël houdt moed, omdat de Heer voor hen uit gaat naar het beloofde land. De apostel Paulus bemoedigt zijn geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben. Om onderweg te blijven heb je moed nodig en kun je niet anders dan lief hebben. Het is zo eenvoudig, maar we hebben het er vaak moeilijk mee.

Daarom helpt het om deze woorden aan elkaar voor te houden. Houd moed, heb lief! Ik wil u het hele gedicht van Ingmar Heytze nog doorgeven.

Gedicht voor op een bouwschutting

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.

Ten slotte nogmaals de oproep om deze uitneemposter voor uw raam te hangen zolang als we in deze coronaciris zitten. Houd moed, heb lief.

Ds. Wim Loosman