Tekst groter?

Protestantse Gemeente Hoogeveen

Oecumenische vredeswake in Hoofdstraatkerk

Iedere woensdag wordt van 19.00 tot 19.30 uur een vredeswake gehouden in de Hoofdstraatkerk.
Met ontzetting en verbijstering zien we allemaal de afgelopen dagen de ontwikkelingen in Oekraïne na de inval door Rusland.
Door de oorlog is het land ontwricht en is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen.
We zullen met elkaar de handen uit de mouwen moeten steken. Nu en in de toekomst. Naast werken met de handen is er ook gelegenheid om de handen te vouwen.

Iedere woensdag is er in de Hoofdstraatkerk ruimte voor stilte, bezinning, een Schriftlezing, het aansteken van een kaars en het uitspreken van een gebed.
Telkens zal er een andere voorganger zijn uit de verschillende kerken in Hoogeveen.
Mensen uit alle landen, van alle kleuren en gezindten zijn van harte welkom.

Collecte Oekraïne 13 maart 2022

Met ontzetting en verbijstering hebben wij de afgelopen dagen de ontwikkelingen in Oekraïne na de inval door Rusland gevolgd.
Door de oorlog is het land ontwricht en is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Via de diverse media kunnen we hier kennis van nemen en gelukkig wordt er vanuit diverse kanten hulp geboden.

Het College van Diakenen heeft besloten om af te wijken van het collecterooster en op zondag 13 maart de 1e en 2e collecte samen te voegen tot 1 collecte ten behoeve van de slachtoffers van deze crisis.
De opbrengst van de collecte zal worden afgedragen aan de lopende actie van Kerk in Actie.
Daarnaast heeft het College al besloten tot een bijdrage uit het noodfonds van de diaconie. Het is belangrijk om nu te laten zien dat wij de bevolking van Oekraïne steunen. Wij bidden en hopen dat de gevechtshandelingen zullen stoppen en dat er een dialoog tot stand komt waarbij uiteindelijk weer uitzicht komt op vrede.

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de Diaconie (rek nr NL03RABO0373712677 ovv Actie Oekraïne).

Wij bevelen deze collecte vanzelfsprekend van harte bij u aan.

Geralt Lenten,
Scriba College van Diakenen

Ondanks zeer hoge besmettingsaantallen toch versoepelen

Ondanks de hoge besmettingsaantallen gaan we versoepelen. De nieuwe coronaregels voor de Protestantse Gemeente Hoogeveen vindt u hier.

Opbrengst Kerkbalans

Het filmpje over de opbrengst van Kerkbalans 2022
Meer informatie volgt.

Oosterkerk

Op 8 april 2021 heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot verbouw en verkleining van de Oosterkerk. Dit betekent dat de huidige kerkzaal met de aangrenzende kloostergang zal worden verbouwd en opnieuw ingericht. De klokkentoren blijft behouden, maar de overige kavel en de bebouwing daarop zal worden verkocht. Onderstaand treft u een schets van de beschikbare ruimte. Het College van Kerkrentmeesters heeft een bouwcommissie ingesteld. Deze geeft informatie over de voortgang op de website van de Protestantse wijkgemeente Oost.

 

Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

 

 

 

 

 

 

en de App herkennen aan het volgende logo:

 

 

 

 

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen: