Tekst groter?

AK-tueel

Vrijwillig
In de Algemene Kerkenraad wordt door alle vijf wijkgemeenten melding gemaakt van  vacatures voor ambtsdragers en dan vooral de moeite om die vervuld te krijgen. Soms is dat hardnekkig en zelfs onoplosbaar. Tegelijkertijd zijn alle wijkgemeenten voorzien van tal van gemeenteleden die vrijwillig een taak op zich nemen. Dat lijkt tegenstrijdig. Wat is dan het verschil? Is het zwaar om een ambt te ‘dragen’?

Om ons heen kunnen we zien dat in meerdere situaties de langlopende verplichtingen buiten gebruik raken.

Een vaste baan is niet vanzelfsprekend; een tijdelijk contract, flexwerk of zelfstandigheid is het alternatief. Zonder vast inkomen
Lees verder →

Witte donderdag: avond over de Sedermaaltijd in de Goede Herderkerk

De maaltijd die Jezus met Zijn leerlingen deelde op de vooravond van Zijn dood, was geen alledaagse maaltijd. Het was een maaltijd vol symboliek, die Jezus verbond aan Zijn eigen lijden en sterven. Samen met Zijn leerlingen lag Hij aan voor de Sedermaaltijd: de rituele maaltijd op de eerste avond van Pesach. ‘Seder’ betekent in feit ‘orde’ en verwijst naar het feit dat de Pesachmaaltijd een vaste liturgie kent en bepaalde ceremoniële gerechten bevat die verwijzen naar het lijden van de Israëlieten in Egypte en hun uittocht (exodus).

Op donderdag 18 april, Witte Donderdag, staan wij in de Goede Herderkerk stil bij de betekenis van deze maaltijd. We horen welke ceremoniële gerechten tijdens de Seder worden genuttigd en we vragen ons af welk licht deze maaltijd eigenlijk werpt op de betekenis van de weg die Jezus voor ons is gegaan? Ook zal er gelegenheid zijn om van de gerechten te proeven.

We beginnen de avond om 19.30 uur met een kort avondgebed en sluiten de avond rond 21.15 uur weer af.

28 april: Aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking.

We nodigen u/jullie uit, samen met familie en vrienden, op zondag 28 april 2019 in de
Chr. Gereformeerde Centrumkerk, ‘s middags om 15.00 uur van Echtenstraat 64, Hoogeveen.
De kerk vind je bij de molen
De voorganger is: Ds.L.J. van Dalen.
Thema: ”Het is de Heer!”, uit de bijbel: Johannes . 21: 1-14.

De volgende diensten in 2019 staan gepland op 7 juli om 10.30 uur in de Remonstrantse Kerk, op 22 september om 10.00 uur in de zaal van het Leger des Heils en op 10 november om 10.00 uur in De Schutse.
De Kerstviering in De Vredehorst is op maandag 16 december om 19.00 uur.

28 april Liedoratorium Bonhoeffer in Vredehorst

4 mei 21.00 uur: Herdenkingsconcert – Requiem Cherubini + delen uit The Peacemakers Jenkins in de Hoofdstraatkerk

Programma:

Requiem in c klein van Cherubini, door projectkoor en orkest NBA en koorschool Viva la Musica

Verhaal / poëtisch intermezzo / gedichten  scholieren
onderbroken door:
On suuri sun Rantas Autius      arr. Matti Hyökki, door Viva la Musica
Delen uit The Peacemakers       Karl Jenkins, door Viva la Musica en projectkoor en orkest NBA
The Lord Bless You and keep You    John Rutter, door projectkoor en orkest NBA en koorschool Viva la Musica
‘On suuri sun Rantas Autius’ is op een Fins volkslied gebaseerd.

Het lied The Lord Bless You and Keep You wordt door Hoite Pruiksma bewerkt voor het orkest. Hij maakt van het geheel een arrangement waardoor er veelkleurigheid ontstaat door het verschillend gebruik van beide koren en delen daaruit.

Viva la Musica is een zang- en kooropleiding voor kinderen en jeugd van 4 tot en met 21 jaar. En het is dé koorschool van Zuidwest Drenthe, de Kop van Overijssel en omliggende gemeenten. De koorschool bestaat momenteel uit ruim 70 leerlingen. De artistieke leiding is sinds 2007 in handen van Ceciel van der Zee.


Lees verder →

Bevrijdingszangdienst in de Hoofdstraatkerk

Op zondag 5 mei wordt de jaarlijkse bevrijdingszangdienst gehouden in de Hoofdstraatkerk.

Aan deze dienst werkt mee het Chr. Mannenkoor  “De Lofzang” uit Heerde.

Het koor is opgericht op 14 juli 1943 en heeft zich tot doel gesteld om Gods Naam te verheerlijken en te verbreiden.

De dirigent van het koor is Jacob Schenk.

De begeleiding van het koor en de samenzang is in handen van de bekende organist Gerwin van der Plaats uit Kampen.

De dienst begint om 19.00 uur, maar zoals gebruikelijk is er al vanaf 18.45 uur samenzang.

Jean Esaie keijer, Centrale Evangelisatie Commissie PGH.

Alpha-weekend

Zaterdagmorgen:
Het Alpha-team ontvangt en begeleidt de deelnemers naar binnen, waar ze verwelkomd worden met koffie /thee.
Na welkom en mededelingen door Femmy onze Alpha-leidster, volgen wij de eerste inleiding door Piet over de kernboodschap van het weekend : de heilige Geest.
Na deze leerzame uiteenzetting is er een pauze om alles op ons in te laten werken. Hierna is er een heerlijke verrassende maaltijd.
Vervolgens is er een uurtje ingepland voor onszelf.
Deze wordt gebruikt voor bankzaken(rusten), wandeling en of gesprek.

Het middagprogramma wordt vervolgens voortgezet met de inleiding van Femmy over de bewustwording van de werking van de heilige Geest.
Lees verder →