Tekst groter?

Solidariteitskas 2019


‘En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept’ (Hebreeën 13:16).

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas met een bedrag van € 5,– per belijdend gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte en/of geld. Voor hen is de Solidariteitskas. Daarnaast is de Solidariteitskas voor gemeenten die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Die gemeenten kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

We vragen aan u als gemeentelid € 10,–, waarvan we per lid € 5,– afstaan aan de Solidariteitskas en € 5,– in onze eigen gemeente mogen gebruiken. De automatische incasso vindt in de maand mei en juni plaats of u krijgt hiervoor een acceptgirokaart.
Mogen wij op uw bijdrage en solidariteit rekenen?
Zo helpt u ook mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Werkgroep Financiën

12 mei Rejoice in de IEC-zangdienst in Beth-El

Op zondagavond 26 mei 2019 zal er in Beth-el aan de Boekweitlaan 65a in Hoogeveen een IEC-zangdienst worden gehouden.
De dienst wordt georganiseerd door het wijkteam Beth-el kerk van de IEC.

Spreker : Ds. Wietse van der Hoek uit Hoogeveen.
m.m.v. Rejoice uit Hoogeveen o.l.v.

Het thema van de dienst is : “Kom gerust!’.
Schriftlezing : Hebreeën 4: 14-16 (HSV)
De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.
Het belooft weer een prachtige dienst te worden. U bent van harte welkom in deze IEC-zangdienst in de Beth-el kerk en neem ook familie buren en vrienden mee.

ACR Kuipers IEC

2 juni Oosterkerk Themadienst Migratie

In het kader van het thema Migratie horen we drie levensverhalen van gemeenteleden die elders in Europa zijn geboren. We zingen een lied in hun geboortetaal.

Onze tijd kenmerkt zich door migratie. We zijn zelf ergens anders geboren dan waar we wonen of onze kinderen zijn eropuit getrokken. Ook zien we om ons heen landverhuizers. Wat verbindt mensen?

De filmmaker Frans Weisz spreekt van ‘elkaar verhalen vertellen houdt ons in leven’.

Tussen 1960 en 1980 verlieten Christine, Eliseo, Ingrid hun geboorteland en kwamen naar Nederland. Wat is hun kracht? Waar is thuis?

We spiegelen de verhalen met een psalm over verlangen en een verhaal over koning David die is thuisgekomen in de Davidsburcht op de heuvels van Jeruzalem. Er wordt verteld over mannen die pal stonden voor hem tijdens zijn dwaaltocht. Wederzijdse vriendschap blijkt hen te verbinden.