Tekst groter?

Alpha Nieuws

Uitnodiging

Op dinsdagavond 10 september a.s. hopen we van start te gaan met onze 40e interkerkelijke Alpha Hoogeveen en omstreken!!!

Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 280.000. Bij ons al ruim 770…

Alpha is een zoektocht naar de betekenis van het christelijk ge-loof. Een zoektocht waarbij veel mensen gaandeweg ontdekken wie God voor hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en luisteren naar wat God ook in 2019 nog te zeggen heeft.
Aan Alpha doen mensen mee met een diversiteit aan achtergron-den en leeftijden.
Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond.
Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk geweest of doen dat heel trouw en toch….
Veel christenen die meedoen, ervaren Alpha als een nieuwe stimu-lans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezellig! U/jij bent hartelijk welkom!!!

Aanmelden graag zo snel mogelijk, in verband met de organisatie…

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum  06-51600684 (appen kan ook)

e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

Pulledagen

Het is opnieuw tijd voor ontmoeting, vinden de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (IEC) en de Gemeenschap van Kerken in Hoogeveen. Daarom staan de deuren van de Hoofdstraatkerk ook dit jaar elke Pulledag wagenwijd open. Met momenten om elkaar te ontmoeten, een gesprek aan te gaan, een kop koffie te drinken en om te luisteren naar muziek.

De IEC en de Gemeenschap van Kerken vinden de jaarlijkse Pulledagen een uitgelezen moment om mensen in contact te brengen met de kerk. ‘Er lopen hordes mensen langs. Velen komen even binnen om te kijken. Het kerkplein is dit jaar helemaal veranderd, er komen geen marktkramen meer op het kerkplein te staan. De toegang tot de kerk is toegankelijker en door de fonteinen wordt een aparte sfeer gecreëerd. Bezoekers worden met een rode loper onthaald. De Hoofdstraatkerk is ook een prachtige oude kerk met een rijke geschiedenis. Er staat ook een prachtig orgel die tijdens een aantal pulledagen is te horen.

Het is dus een gezellig binnenkomen. We stellen de kerk open voor iedereen’, vertelt Anne Kuipers, lid van de kerngroep van de IEC.
‘Iedereen kan dus zo naar binnen toe om een praatje te maken of om een kopje koffie te nuttigen. Als kerk moet je meegaan met de tijd, vinden we. Daarom bieden we deze middagen en niet alleen de vieringen tijdens de eredienst op zondag.’ Kerkgang staat volgens Kuipers onder druk. ‘Vroeger kwamen de mensen vanzelf in de kerk, maar tegenwoordig moet de kerk naar de samenleving toekomen.’

Muziek
Er zijn elke Pulledag powerpointpresentaties en er zijn ook verschillende optredens ook is er muziek te horen.
Op 18 juli De landelijke bekende Krista van den Esker en pianist Jaap Eilander regelmatig te horen en te zien op radio en tv.
Op 1 augustus het koperensemble Brass Choir uit Hoogeveen
Op 8 augustus Worshipband Refuel to Move.uit Zuidwolde
Op 15 augustus is harpiste Regina Ederveen, voor velen welbekend, aanwezig in de Hoofdstraatkerk en de afsluiting is op 22 augustus door organist Thon Westerhoff uit Dronten.

Elke Pulledag is er in de kerk een expositie van schilderijen van Diny Bisschop en in de hal hangen foto’s van Anne Kuipers
Buiten op het plein zijn verschillende organisatie met staantafels of een stand aanwezig met informatie en foldermateriaal

De Hoofdstraatkerk is elke Pulledag geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Het muzikale programma start om 13.30 uur. De Hoofdstraatkerk is te vinden aan de Hoofdstraat 95 in Hoogeveen.

Vacature Jeugdwerker (8 uur p/w)

De Hervormde wijkgemeente Centrum is één van de vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Wij leven graag vanuit onze Gereformeerde wortels en laten als gemeente Christus centraal staan. We komen elke zondag samen in de Grote Kerk. Ons beleidsplan heeft het devies voor al ons gemeentewerk, ‘bidden, binden en bouwen’.
In plaats van treurig achterom te kijken naar wat was en niet meer is, willen we onze aandacht op de toekomstige generatie richten. Hoewel ons aantal kinderen, tieners en jongeren gering is, verlangen we ernaar ons jeugdwerk te revitaliseren en biddend uit te bouwen. Bovendien willen we graag creatief missionair groeien.

Wij zoeken iemand die
– zichtbaar initiatief neemt, creatief denkt en weet te enthousiasmeren.
– visie op jeugdwerk helder kan verwoorden.
– ouders en gemeenteleden opzoekt om hen te motiveren bij de doordenking en het uitwerken van initiatieven.
– gemakkelijk contact zoekt met kinderen, tieners en jongeren.
– verbindend werkt in de gemeente.

Wij vinden het belangrijk dat je
– geloof tot voorbeeld is en past bij onze identiteit.
– een opleiding tot jeugdwerker of kerkelijk werker hebt afgerond.
– geregistreerd staat als kerkelijk werker bij de PKN.
– inzicht hebt in recente ontwikkelingen bij kinderen, tieners en jongeren.
– al wat ervaring hebt in het jeugdwerk.
– niet te ver weg woont.

Wij zien graag dat je
– kinderen, tieners en jongeren die er zijn weet vast te houden en werkt aan hun onderlinge verbondenheid.
– nieuwe werkvormen/ activiteiten op maat voor tieners (12-15 jaar) en voor jongeren (16+) gaat bedenken en opzetten.
– (nieuwe) activiteiten zo opzet dat doorstroming mogelijk is.
– de betrokkenheid van ouders weet te vergroten.
– toerusting voor geloofsopvoeding organiseert.
– missionaire kansen voor de gemeente ontdekt en mee initieert.
– optrekt met de jeugdouderling en samenwerkt met de predikant.

Wij bieden je een
– dienstverband van 8 uur per week, in elk geval voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging tot ongeveer 3 jaar.
– salaris en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de cao van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wil je meer weten zoek dan contact met de predikant ds. J. Snaterse (06 126 922 39) of de jeugdouderling Bart Zwiggelaar (06 316 712 66). Stuur je sollicitatiebrief voor 27 juli 2019 naar dhr. A.C. Vijge, Tapuitlaan 31, 7905 CS, Hoogeveen. Begin augustus willen we de sollicitatiegesprekken voeren.

P.S.
O ja, heb je gezien dat er in Nieuweroord-Noordscheschut ook een deeltijd jeugdwerker wordt gezocht?