Tekst groter?

IEC-zangdienst op 27 oktober in de Opgang met optreden van het Christelijk Mannenkoor Assen

Thema : Tienduizend Redenen.
De spreker is Henk Mulderij uit Hoogeveen
De Schriftlezing is uit Psalm 103

Het Christelijk Mannenkoor Assen staat o.l.v. Bert Duijst
De organist is Jorrit Woudt die ook de samenzang zal begeleiden.

De Opgang aan de Alteveerstraat 150 te Hoogeveen.

Toegang gratis.
We houden een collecte voor de onkosten.

Namens de IEC- Hoogeveen bent U van harte welkom en neem familie, vrienden, buren en kennissen ook mee.
ACR Kuipers IEC-Hoogeveen

Kerkdienst voor met Mensen met een Verstandelijke Beperking op 10 november 2019.

Van harte wordt u/worden jullie uitgenodigd voor de gezinsdienst op zondag 10 november 2019 in “De Schutse”, Schutstraat 147 te Hoogeveen.

In deze aangepaste dienst zijn mensen met een verstandelijke beperking, samen met hun familie en vrienden bijzonder welkom.
Thema : ” ”
Aanvang : 10.00 uur.
Voorganger : Marco de Vos.
Medewerking: Het G- Orkest van Wilhelmina.

(Er kan geparkeerd worden bij het TVM gebouw.)

INTERKERKELIJKE COMMISSIE kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.
De kerstviering in De Vredehorst is op 16 december as. om 19 uur.
De bijbelclubs zijn van oktober tot maart elke woensdag om 18.30 uur in de Ichthuskerk.
(Inl. 0528-266476)

10 november Evangelisatiezangdienst in de Hoofdstraatkerk

Op zondag, 10 november, wordt er in de Hoofdstraatkerk zangdienst gehouden, waaraan zal meewerken het Sneeker Mannenkoor Edoza, dat onder leiding staat van de dirigent Jan Hibma.
Het koor bestaat al 61 jaar. De naam Edoza betekent: Evangelie DOor Zang.
De bekende organist Jaap Kramer uit Urk zal zowel het koor, als de samenzang begeleiden.
Het thema van de dienst is: “Mag ik dan bij jou……..?”
De zangdienst begint om 19.00 uur, maar de samenzang voor de dienst begint om 18.45 uur.

Jean Esaie Keijer, namens de Evangelisatie Protestantse Gemeente Hoogeveen

Vacature Jeugdwerker (8 uur p/w)

De Hervormde wijkgemeente Centrum is één van de vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Wij leven graag vanuit onze Gereformeerde wortels en laten als gemeente Christus centraal staan. We komen elke zondag samen in de Grote Kerk. Ons beleidsplan heeft het devies voor al ons gemeentewerk, ‘bidden, binden en bouwen’.
In plaats van treurig achterom te kijken naar wat was en niet meer is, willen we onze aandacht op de toekomstige generatie richten.
Hoewel ons aantal kinderen, tieners en jongeren gering is, verlangen we ernaar ons jeugdwerk te revitaliseren en biddend uit te bouwen. Bovendien willen we graag creatief missionair groeien.

Wij zoeken iemand die
– zichtbaar initiatief neemt, creatief denkt en weet te enthousiasmeren.
– visie op jeugdwerk helder kan verwoorden.
– ouders en gemeenteleden opzoekt om hen te motiveren bij de doordenking en het uitwerken van initiatieven.
– gemakkelijk contact zoekt met kinderen, tieners en jongeren.
– verbindend werkt in de gemeente.

Wij vinden het belangrijk dat je
– geloof tot voorbeeld is en past bij onze identiteit.
– een opleiding tot jeugdwerker of kerkelijk werker hebt afgerond.
– geregistreerd staat als kerkelijk werker bij de PKN.
– inzicht hebt in recente ontwikkelingen bij kinderen, tieners en jongeren.
– al wat ervaring hebt in het jeugdwerk.
– niet te ver weg woont.

Wij zien graag dat je
– kinderen, tieners en jongeren die er zijn weet vast te houden en werkt aan hun onderlinge verbondenheid.
– nieuwe werkvormen/activiteiten op maat voor tieners (12-15 jaar) en voor jongeren (16+) gaat bedenken en opzetten.
– (nieuwe) activiteiten zo opzet dat doorstroming mogelijk is.
– de betrokkenheid van ouders weet te vergroten.
– toerusting voor geloofsopvoeding organiseert.
– missionaire kansen voor de gemeente ontdekt en mee initieert.
– optrekt met de jeugdouderling en samenwerkt met de predikant.

Wij bieden je een
– dienstverband van 8p-10 uur per week, in elk geval voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging tot ongeveer 3 jaar.
– salaris en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de cao van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wil je meer weten zoek dan contact met de predikant ds. J. Snaterse (06 126 922 39) of de jeugdouderling Bart Zwiggelaar (06 316 712 66). Stuur je sollicitatiebrief voor 1 oktober 2019 naar dhr. A.C. Vijge, Tapuitlaan 31, 7905 CS, Hoogeveen. Begin oktober willen we de sollicitatiegesprekken voeren.

Kerkentrommel

De Kerkentrommel is het glossy kerkblad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen (PGH). Wie een abonnement heeft, ontvangt de Kerkentrommel ongeveer 21 keer per jaar. Een abonnement op de Kerkentrommel kost € 27,– per jaar. Het kerkblad ontvangt u een keer per twee of drie weken, afhankelijk van het seizoen. De Kerkentrommel is full colour met veel foto’s en telt gemiddeld 32 pagina’s op A4 formaat.

Wat u kunt lezen in de Kerkentrommel
In de Kerkentrommel leest u inspirerende meditaties en artikelen over wat geloven kan betekenen in de praktijk. Ook een toelichting over besluiten van de Algemene Kerkenraad, de wijkkerkenraden en het College van Kerkrentmeesters kunt u hierin vinden. Daarnaast staan de wekelijkse kerkdiensten erin vermeld en het nieuws uit de wijken. Enkele pagina’s met informatie over zangdiensten, concerten en lezingen maken de Kerkentrommel compleet.

Abonnee worden
De meeste leden van de PGH hebben een abonnement. Wilt u ook altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de kerkelijke organisatie? Of geïnspireerd raken door artikelen die aansluiten bij trends vanuit onze maatschappij? Voor een abonnement neemt u contact op met !pet visuele communicatie via e-mail kerkentrommel@petonline.nl of telefoon (0528) 200 134.

Redactieteam
Onder leiding van Harmieke Paters als hoofdredacteur maakt de redactie (wijkredacteuren, secretaris, predikant) met veel betrokkenheid de Kerkentrommel. De redactie werkt volgens een redactiestatuut. Deze kunt u opvragen via secretaris@kerkentrommel.nl.

Adverteren
Heeft u als ondernemer of instelling belangstelling voor het plaatsen van een advertentie in de Kerkentrommel? Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven kunt u krijgen bij !pet visuele communicatie. Dat kan per e-mail kerkentrommel@petonline.nl of telefonisch (0528) 200 134.

Gratis edities
Wie geen abonnement heeft, maar wel lid van de PGH ontvangt de Kerkentrommel enkele keren per jaar gratis in de bus (Pasen, Pinksteren en Kerst). Daarnaast krijgen alle leden van de PGH in het najaar de uitgave van Leeftocht (met toelichting op speciale themabijeenkomsten, lezingen en culturele activiteiten in en buiten de kerk).