Tekst groter?

Publicatie Oosterkerk

In de Hoogeveensche Courant van 27 mei jl. is onder het Torentje een aankondiging gedaan van een voorgestelde wijziging bestemmingsplan aan de Leeuweriklaan.
Deze zou gebaseerd zijn op de verkoop van een deel van de grond bij de Oosterkerk.

Over deze mogelijke verkoop is nog geen besluit genomen en de mededeling aan de gemeente Hoogeveen is niet door CvK of AK gedaan.
Daarmee is genoemde wijziging buiten initiatief van de PGH aangevraagd, alsook de bijbehorende publicatie.

Waar we juist in overleg met de betrokken partijen en in de communicatie naar buiten zorgvuldig te werk gaan, betreuren we deze gang van zaken.
Wanneer er onzerzijds voorstellen gereed zijn zullen we dat op de kerkordelijke weg aan de gemeenteleden van de PGH voorleggen.

Leon ‘t Hart, preses AK
Jur Stavast, voorzitter CvK

Digitale collecten tijdens de coronacrisis

Digitaal collecteren.

Nu we geconfronteerd worden met uitvallen van kerkgang en ons bezighouden met mogelijkheden van andere vormen van viering, zoals via kerkTV, internet of andere digitale vormen, willen we een beroep doen op u allen om niet voorbij te gaan aan de mogelijkheid om de inzameling der gaven te voldoen via een digitale weg.

Als u de collecten zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

U kunt hierbij zelf aangeven waarvoor u de collectegift wil bestemmen. De zondagse doelen staan vermeld in de Kerkentrommel en op de website van de PGH onder “Diaconie/ collecterooster”.

Wanneer er niets aangegeven wordt, verdelen we de giften volgens het collecterooster, dus 1/3 bestemd voor Diaconie, 1/3 bestemd voor de doelcollecte en 1/3 bestemd voor de kerk (College van Kerkrentmeesters) of zoals het rooster aangeeft.


U kunt uw gift voor de collecte ook via een QR code voldoen

Gebruik deze QR code

U kunt via een app (QR-lezer) de code lezen en krijgt dan de keuze om de Kerkgeld app op te starten of een gift te doen via de website. U kunt hier kiezen voor de optie “Openen op deze website”.

Of : u wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de KerkgeldApp

https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht.
U kunt hier uw collectegift aan de diaconie, doelcollecte en kerk doen.
U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kan het gemeentelid de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen. U ontvangt hierna een bevestiging per mail.

Namens het College van Diaconie en College van Kerkrentmeesters,
voorzitter John Ettema (diaconie) en voorzitter Jur Stavast (kerkrentmeesters)

Houd moed, heb lief!

De woorden Houd moed, heb lief! kwamen vanuit Heerenveen tot ons. Daar heeft de Protestantse Gemeente ze op rode vlaggen en posters gezet. Ze wapperen voor de kerken en hangen voor de ramen.
In het Paasnummer van de Kerkentrommel die deze week op uw/jouw deurmat ligt is het een uitneemvel. Laten we deze voor de ramen hangen, zodat Hoogeveen rondom het Paasfeest een beetje rood kleurt. Het is een manier om elkaar een hart onder de riem te steken.

De Geest van de opstanding gaat zo door heel Hoogeveen.
Van Pasen alvast op weg naar Pinksteren.

De woorden zijn onderdeel van een langer gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’ schreef. Zo heet het gedicht. Het was bedoeld voor buiten op een bouwschutting.
Maar op verschillende plaatsen in Nederland werden de woorden ‘Houd moed, heb lief’ er uit gehaald en op de muren van huizen en gebouwen geschilderd. Ze zijn een eigen leven gaan leiden los van het gedicht.

Het mag duidelijk zijn dat deze woorden ook ons geloof raken. Het volk Israël houdt moed, omdat de Heer voor hen uit gaat naar het beloofde land. De apostel Paulus bemoedigt zijn geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben. Om onderweg te blijven heb je moed nodig en kun je niet anders dan lief hebben. Het is zo eenvoudig, maar we hebben het er vaak moeilijk mee.

Daarom helpt het om deze woorden aan elkaar voor te houden. Houd moed, heb lief! Ik wil u het hele gedicht van Ingmar Heytze nog doorgeven.

Gedicht voor op een bouwschutting

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.

Ten slotte nogmaals de oproep om deze uitneemposter voor uw raam te hangen zolang als we in deze coronaciris zitten. Houd moed, heb lief.

Ds. Wim Loosman

Klokken van Hoop en Troost

klokken van hoop en troost

Kerkelijke bijgebouwen en kerkelijk bureau in principe ook gesloten.

We beleven rare tijden. Het oprukkende virus dwingt ons tot maatregelen die nog niet eerder aan de orde waren. Kerken dicht? Ongehoord! Restaurants en winkels gesloten? Nog niet eerder voorgekomen! Toch is dat nu de realiteit en we moeten er mee om gaan.

Voor ons als PGH betekent dit dat de kerkelijke bijgebouwen vanaf nu in principe gesloten zijn. In principe betekent dat reguliere activiteiten geen doorgang kunnen vinden maar dat er uitzonderingen zijn.
Uitzondering is bijvoorbeeld een uitvaart, die kan nog doorgaan in aanwezigheid van een kleine groep intimi van de overledene.
Kerkelijke vergaderingen kunnen gehouden worden als er iets op de agenda staat wat niet uitgesteld kan worden.

In onze gebouwen zijn veel mensen betrokken bij de activiteiten. Professionals en vrijwilligers werken hard om alles goed te laten verlopen. We zijn altijd erg blij dat er zovelen zich betrokken tonen bij het werk in onze gemeente.
Nu is de situatie helaas heel anders. We gaan er vanuit dat de betrokkenheid er nog steeds is, maar dat nu ieders gezondheid voor gaat.

Laten we de betrokkenheid tonen in omzien naar elkaar.

De medewerkers van het kerkelijk bureau hebben besloten zo mogelijk door te werken als gewoonlijk, zo nodig thuis te werken.
Het bureau is wel gesloten voor bezoekers, maar telefonisch, per mail of op afspraak bereikbaar.

Laten we met elkaar ons best doen het virus zo min mogelijk te verspreiden en hou de richtlijnen van de RIVM in de gaten.

Namens het CvK.
Piet Dijkstra, secretaris.

Klokken van Hoop en Troost

Pastoraat en het coronavirus

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk en de gemeenteleden die wonen in de verzorgingstehuizen en aanleunwoningen niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte.

Dit in lijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid en om te voorkomen dat we het virus onbewust over dragen aan deze meer kwetsbare groep.

Ook het bezoekwerk aan andere (jongere) gemeenteleden wordt alleen gedaan in ernstige situaties nadat beide partijen zijn overeengekomen dat er geen risico’s aan verbonden zijn.

De begeleiding van uitvaarten vindt zoveel als mogelijk telefonisch en via de e-mail plaats.

De uitvaarten zelf worden gehouden in kleine kring. Het is heel pijnlijk dit te moeten meedelen, maar als gemeente van Christus kunnen we op dit moment alleen op gepaste afstand met alle mensen verbonden blijven. We zijn als pastores net als iedereen meer dan anders aan huis gebonden. Vandaar dat we u allen uitnodigen ons met uw vragen en nood te bellen of te emaillen. U vindt onze telefoonnummers en emailadressen in het colofon van dit blad.

Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers van de wijkgemeenten en het Bovenwijks Ouderen Pastoraat,
Ds. Wim Loosman.

Maatregelen uitvaartbranche

Ook de uitvaartbranche heeft gisteren maatregelen getroffen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het team dat namens de branche verantwoordelijk is voor de aanpak van het virus adviseert dringend om uitvaarten vandaag nog door te laten gaan.

Vanaf morgen is het advies om plechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Verder vraagt de branche aanwezigen om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Ook wordt afgeraden om handen te schudden.
In plaats daarvan kunnen aanwezigen bijvoorbeeld hun hand op hun hart leggen en hun condoleance uitspreken.
Ook een namasté-gebaar in plaats van een hand is een suggestie.

De uitvaartbranche adviseert verder om uitvaarten voorlopig telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

← Oudere berichten