Tekst groter?

Leden en Contact

Samenstelling van de Algemene Kerkenraad 2020

Dhr. A.C. (Albert) VijgeouderlingHw Centrum
Dhr. W. (Wim) Haar diakenHw Centrum
Dhr. H. (Henk) VredevelddiakenGw Centrum
Dhr. T. (Thijs) Leistraouderling-kerkrentmeesterGw Centrum
Dhr. J. (Jan) Lunenborgouderling-kerkrentmeesterPw Zuid
Dhr. F. (Fernand) KnoldiakenPw Zuid
Mevr. S. (Syts) Schouten - Boumaouderling-kerkrentmeesterPw Oost
Mevr. M. (Marina) HinderinkouderlingPw De Weide
Ds. J. (Jolanda) Paans-SpoelstrapredikantMinisterie van predikanten
Moderamen AK:
Ds. J. (Koos) Snatersepredikantassessor
Dhr. J.J. (Jur) Stavastouderling-kerkrentmeestervoorzitter CvK
Dhr. E. (Egbert) Hekmanouderlingscriba
Dhr. L.A. (Leon) ’t Hartouderlingpreses
vacature diakenVoorzitter College van Diakenen
Ondersteuning AK
Mevr. G. (Greet) Blokzijl-Strijkernotulist
Mevr. J. (Jeannette) Courtz-van Raaltesecretariaat

Bovenstaande samenstelling is overeenkomstig Plaatselijke Regeling 1.1 en 1.2 en Beleidsplan 8.4. 

Contact:

preses: L.A. ’t Hart   preses@akprotestantshoogeveen.nl

scriba: E. Hekman   scriba@akprotestantshoogeveen.nl