Tekst groter?

Leden en Contact

Samenstelling van de Algemene Kerkenraad 2020

Dhr. A.C. (Albert) VijgeouderlingHw Centrum
Dhr. W. (Wim) Haar diakenHw Centrum
Dhr. G. (Gurbe) JagerouderlingGw Centrum
Dhr. H. (Henk) VredevelddiakenGw Centrum
Dhr. H. (Henk) Jagerouderling-kerkrentmeesterPw Zuid
Mevr. S. (Syts) Schouten - Boumaouderling-kerkrentmeesterPw Oost
Dhr. K. (Klaas) SchaperouderlingPw De Weide
vacaturediakenPW De Weide
Ds. J. (Jolanda) Paans-SpoelstrapredikantMinisterie van predikanten
Moderamen AK:
Ds. J. (Koos) Snatersepredikantassessor
Dhr. J. (John) Ettemadiakenvoorzitter CvD
Dhr. J.J. (Jur) Stavastouderling-kerkrentmvoorzitter CvK
Dhr. E. (Egbert) Hekmanouderlingscriba
Dhr. L.A. (Leon) ’t Hartouderlingpreses
Ondersteuning AK
Mevr. G. (Greet) Blokzijl-Strijkernotulist
Mevr. J. (Jeannette) Courtz-van Raaltesecretariaat

Bovenstaande samenstelling is overeenkomstig Plaatselijke Regeling 1.1 en 1.2 en Beleidsplan 8.4. 

Contact:

preses: L.A. ’t Hart   preses@akprotestantshoogeveen.nl

scriba: E. Hekman   scriba@akprotestantshoogeveen.nl