Tekst groter?

Leden en Contact

Samenstelling van de Algemene Kerkenraad 2019

Dhr. A.C. (Albert) VijgeouderlingHw Centrum
Dhr. W. (Wim) Haar diakenHw Centrum
Dhr. G. (Gurbe) JagerouderlingGw Centrum
Dhr. H. (Henk) VredevelddiakenGw Centrum
Dhr. H. (Henk) Jagerouderling-kerkrentmeesterPw Zuid
Mevr. S. (Syts) Schouten - Boumaouderling-kerkrentmeesterPw Oost
Dhr. K. (Klaas) SchaperouderlingPw De Weide
Dhr. R.D. (Rein) HoornstradiakenPw De Weide
Moderamen AK:
Ds. J. (Koos) Snatersepredikantassessor
Dhr. J. (John) Ettemadiakenvoorzitter CvD
Dhr. J.J. (Jur) Stavastouderling-kerkrentmvoorzitter CvK
Dhr. E. (Egbert) Hekmanouderlingscriba
Dhr. L.A. (Leon) ’t Hartouderlingpreses
Ondersteuning AK
Mw. H. (Hilly) Hut-Bisschopnotulist
Mevr. J. (Jeannette) Courtz-van Raaltesecretariaat

Bovenstaande samenstelling is overeenkomstig Plaatselijke Regeling 1.1 en 1.2 en Beleidsplan 8.4. 

Contact:

preses: L.A. ’t Hart   preses@akprotestantshoogeveen.nl

scriba: E. Hekman   scriba@akprotestantshoogeveen.nl