Tekst groter?

Dovenpastoraat

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van de Christelijke Gereformeerde kerken en de Protestantse Kerk in Nederland. De basis van deze samenwerking is de Bijbel en de gereformeerde belijdenis.

De Nederlands Gereformeerde Kerk heeft in februari 2011 op haar Landelijke Vergadering besloten om te gaan deelnemen aan het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Dit besluit wordt verder practisch uitgewerkt.

 

Plaatselijke kerken van andere kerkverbanden hebben soms ook dove leden. Deze kerken zoeken vaak aansluiting bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Als deze kerken het uitgangspunt onderschrijven zijn ze van harte welkom om regionaal mee te doen.

De bovengenoemde kerken hebben predikanten vrijgesteld voor het dovenpastoraat. Er zijn 3 dovenpredikanten. Eén van de Christelijke Gereformeerde Kerk en twee van de Protestantse Kerk in Nederland. De drie dovenpredikanten hebben een werkgebied van 1/3 van Nederland. In het Noorden is dit ds. A.(Adri) Dingemanse (CGK). Deze dovenpredikanten hebben het recht om in alle kerken ambtelijk werk te doen, gericht op doven. Ook het recht om het Heilig Avondmaal te bedienen, de Heilige Doop te bedienen en huwelijken te bevestigen. Zij werken in hun gebied voor alle doven van alle kerken.

Hoe kan ik ds Dingemanse bereiken?

ds. A.(Adri) Dingemanse
Ravelstraat 19
8031 DC Zwolle
Tel: 038-4526426 (ook teksttelefoon)
Fax: 038-4526619
gsm: 06-27132540

Interkerkelijke Commissies (I.C.’s)

De I.C.’s organiseren aangepaste kerkdiensten, bijbelkringen, gemeenteavonden, bijbellessen, enz. Ook zorgen zij ervoor dat kerkelijke doven bezoek kunnen krijgen. En er worden contacten onderhouden met de plaatselijke kerken, waar de doven lid zijn. Want de verantwoordelijkheid voor dove leden blijft bij de plaatselijke kerk. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is hulpdienst aan de kerken.

De Interkerkelijke Commissie Drenthe

De Interkerkelijke Commissie Drenthe organiseert elke maand ergens in de gemeente een gecombineerde dienst.
In de Gebarenkorf in Hoogeveen, Elbe 5, is elke 3e of 4e zaterdag van de maand een dovendienst.

De dovendiensten worden hier naast, bij de kerkdiensten aangegeven.

Contactadressen van de IC Drenthe

Landelijke site Interkerkelijk Dovenpastoraat