Tekst groter?

C.E.C.

De C.E.C. is in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog opgericht door de Gereformeerde Kerk.

Het doel destijds was en is om door daad en levenswijze het evangelie te verkondigen van Jezus Christus.

Dat gebeurt o.a. door het organiseren van de Evangelisatiediensten die, door het eenvoudige karakter ervan, bezocht kunnen worden door mensen die niet, of niet meer zo vaak naar de kerk komen.

Verdere activiteiten, die onder de C.E.C. vallen zijn o.a.:
– de verjaardagsbusjes
– de damesclubs
– het geven van bijdragen aan o.a. Pinksterweekend Schoonhoven

Bij de Hervormde Kerk ken je een actieve Evangelisatiecommissie van de Grote Kerk.

In 1958 is de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (I.E.C.) opgericht, waaraan de volgende kerken meedoen:
Gereformeerde Kerk
Hervormde Kerk
Christelijk Gereformeerde Kerk
Baptisten Gemeente
Vrijgemaakte Kerk
Leger des Heils
Nederlands Gereformeerde Kerk.

De doelstellingen van de I.E.C.  en de C.E.C. zijn gelijk.

Bij de IEC worden
– maandelijks, behalve in de zomermaanden en december, zangdiensten gehouden.
– vanuit de IEC worden middagpauzediensten gehouden in de Grote Kerk tijdens de pulledagen.
– Tijdens de rijwielvierdaagse de dienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk .