Tekst groter?

Avondmaalscollecte 1e kwartaal 2019

Besloten is die te bestemmen voor Lepra Zending.

Leprazending is een internationale christelijke organisatie tegen lepra. De dochter van oud-wijkpredikant IJkema en haar man zijn voor deze organisatie uitgezonden geweest.

Linda Hepping, ZWO diaken van de Goede Herderkerk, heeft met hen contact gehad. Ze zouden het heel fijn vinden wanneer voor Lepra Zending gecollecteerd wordt. Hun voorstel is om, wanneer hiertoe besloten wordt, het geld te besteden aan een onderwijsproject in India.

Kinderen in dat land met lepra of andere handicaps kunnen niet het leven leiden dat ze graag zouden willen. Door het stigma op lepra hebben deze kinderen vaak weinig zelfvertrouwen, ze worden gediscrimineerd op school of zelfs helemaal niet toegelaten.
De ontwikkeling van deze kinderen stagneert daardoor. Lepra Zending wil dat voorkomen.

Daarom is het project “Children Unite for Action” opgezet. Binnen dit project wordt ingezet op kennis over lepra en andere beperkingen op scholen zodat deze kinderen binnen het reguliere onderwijs scholing kunnen volgen. Daarnaast worden de kinderen vaardigheden aangeleerd om met het stigma en de armoedige omstandigheden waar ze uit komen, om te gaan.

De ontwikkeling en zelfredzaamheid van deze kinderen wordt zo gestimuleerd. Daarnaast worden families en gemeenschappen toegerust met de juiste kennis en vaardigheden. Dit betekent dat ze worden aangespoord om zich blijvend in te zetten voor goede gezondheid, onderwijs, water, sanitaire voorzieningen en andere openbare voorzieningen voor kinderen.

Het project is gestart in 2018 en zal lopen tot eind 2022 en is gericht op ondersteuning van 22 scholen. Per school zijn de kosten in het eerste jaar € 6.322.

Kortom, een naar de mening van de ZWO Commissie heel aansprekend project dat zeker onze steun verdient.
Het College van Diakenen stemt hier van harte mee in en beveelt deze collecte van harte bij onze gemeenteleden aan.