Tekst groter?

Avondmaalscollecten 3e kwartaal 2019

De Avondmaalscollecten over het 3e kwartaal 2019 worden besteed aan het Noodhulpfonds van het Diakonaal Platform Hoogeveen

In het derde kwartaal is de collecte tijdens de avondmaalvieringen bestemd voor het Noodfonds van het Diaconaal Platform Hoogeveen. Dit Noodfonds zetten wij in voor het Inloopuur dat op de eerste en derde maandagavond van de maand wordt gehouden in de Ontmoetingswinkel aan de Schutstraat. Wij helpen inwoners van de gemeente Hoogeveen die om wat voor reden dan ook onze diaconale hulp kunnen gebruiken.

Vaak ontmoeten we mensen die te maken hebben met schulden of alleenstaande ouders die van een minimum moeten rondkomen. Wij bieden vaak heel praktische hulp: een nieuw bed, omdat het huidige het na lang wachten uiteindelijk heeft begeven, een nieuwe bril voor een kind, een tas met boodschappen, woninginrichting, zoals vloerbedekking. Zaken die voor de meesten van ons vanzelfsprekend zijn, maar niet voor iedereen. Zaken waarvoor geen andere voorzieningen bestaan. Jaarlijks helpen wij zo’n 40 mensen.

Met deze praktische hulp brengen we een klein beetje rust in het leven van mensen die in de problemen zijn gekomen. Vaak niet eens door eigen toedoen. Zo doen wij recht aan inwoners in de gemeente Hoogeveen, brengen wij licht in hun wereld. En geven wij de liefde van Christus gestalte.

Heeft u vragen? Of wilt u meehelpen? Stuur dan een e-mail naar inloopuurdehaven@hotmail.com.

Voor meer informatie zie: www.diaconaalplatformhoogeveen.nl