Tekst groter?

Avondsmaalcollecte 2e kwartaal 2019

De avondmaalscollectes van het tweede kwartaal zijn bestemd voor stichting TitanE. TitanE, dat brug betekent, is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding op de Molukken. Met het stichtingsbestuur is afgesproken dat de collecteopbrengst wordt aangewend voor een nootmuskaatproject. Dit project is erop gericht de inkomenspositie van arme nootmuskaatboeren te verbeteren.

De veelal kleinschalig producerende nootmuskaatboeren hebben nauwelijks zicht op de prijzen op de wereldmarkt.
Een groot deel van hen is afhankelijk van de Chinese handelaren die op de Molukken vrijwel de gehele handel beheersen. De landbouwmethode is nog steeds traditioneel. De kennis hiervan wordt van vader op zoon overgedragen.
Maar de wereldwijde omgeving is veranderd. De markt is dynamischer geworden, terwijl de toegenomen concurrentie steeds hogere eisen stelt aan de productie en kwaliteit van nootmuskaat.
De campagne van TitanE is gericht op verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van de nootmuskaatproductie en te komen tot een duurzame teelt.
Help mee! U kunt dit doen door een gift aan de collecte of door een bedrag over te maken naar IBAN NL63ABNA 04376115 31 van Stichting TitanE onder vermelding van Campagne Pala & Cengké Maluku.

De Centrale Commissie Zending,
Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking,