Tekst groter?

Inzameling Avondmaalsvieringen 4e kwartaal 2020: De Glind

Door de Commissie ZWO is voorgesteld om vanwege het niet doorgaan van de Avondmaalsvieringen in het 2e kwartaal het destijds gekozen doel te herhalen voor het 4e kwartaal 2020: besteding voor het Jeugddorp De Glind, een project van de Rudolphstichting.”

Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen; de ‘kracht van het gewone leven’. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en (speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften.