Tekst groter?

Inzamelingen bij Heilig Avondmaalsvieringen 3e kwartaal 2020

In het 3e kwartaal van dit jaar zal de opbrengst van de collecten tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal worden besteed aan het Hulpproject van Kerk in Actie “Help een stille coronaramp voorkomen”.
Deze actie is bedoeld voor hulp bij verstrekking van voedsel, medische voorzieningen en schoon drinkwater in diverse landen.
Kerk in Actie heeft hiervoor een ingeschat bedrag van € 1,2 miljoen nodig.
In samenspraak met de Commissie Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingshulp (ZWO) en het Diakonaal Platform Hoogeveen (DPH) heeft het College van Diakenen haar ondersteuning verleend aan dit zeer diakonale doel.
Wij geloven, dat uw (geldelijke) steun een bijdrage is voor het lenigen van deze noodzakelijke hulp aan onze medemensen.