Tekst groter?

Centrale doelcollecten

Per kalenderjaar worden er op het collecterooster twee “Centrale Doelcollectes” geplaatst.
De eerste in het voorjaar, zo rond medio februari en de tweede in het najaar rond eind september.

Het rooster voor het jaar 2020 geeft als data 16 februari en 27 september.
De collecte van 16 februari wordt besteed aan de hulp aan vluchtelingen op Lesbos.
Borderline Lesbos, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland.
Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust.
Zij verstrekken voedsel, drinken en helpen bij het aanmelden.

De tweede Centrale Doelcollecte op 27 september 2020 zal worden bestemd voor aanvulling van het Rampenfonds van het College van Diakenen.
Het College heeft in de afgelopen jaren diverse keren bijgedragen aan hulp bij grotere rampen, ook recentelijk aan hulp bij de gevolgen van de corona-pandemie.
Wij doen dit in de meeste gevallen via onze vaste relatie Kerk in Actie van de PKN. Deze Doelcollecte is daarom bedoeld om voldoende middelen te hebben voor de komende tijd

Het collecterooster 2019 geeft voor de Centrale Doelcollecten de data 17 februari en 29 september aan.

De bestemming van de collecte van 17 februari 2019 is het Diakonaal Platform Hoogeveen.
Hierin werken wij samen met alle andere kerken en maatschappelijke en sociale instellingen aan het
bestrijden van de armoede in onze (Burgerlijke) Gemeente.

Voor 29 september 2019 is als doel gekozen om de mensen in Gambia te helpen.
Gambia behoort tot de 5 armste landen in de wereld.
Hulp aan het land Gambia leeft erg in de Gemeente Hoogeveen. Daarom wil het College de opbrengst van deze collecte toewijzen aan de Stichting Samen voor Gambia, de Groep Jeugd voor Gambia en de Stichting De Regenboog voor Gambia; elk voor 1/3 van het binnengekomen bedrag

De data voor de Centrale Doelcollecten 2018 zijn voorshands vastgesteld op 18 februari en 30 september.
De besteding van deze collecten in 2018:
Op 18 februari 2018 is de bestemming gekozen voor INLIA.
Op 30 september 2018 zal de opbrengst bestemd zijn voor het Dovenpastoraat Drenthe

Voor 2017 worden deze collectes gehouden op:

19 februari 2017: de opbrengst is bestemd voor het Hospice Willem De Boer
In verband met het 10 jarig bestaan van het Hospice in Hoogeveen hebben we besloten om de opbrengst van deze collecte aan het Willem de Boer huis te schenken.
10 jaar geleden was dit Hospice het eerste in zijn soort in Drenthe. Het is een plek waar mensen de laatste fase van hun leven op een liefdevolle manier door kunnen brengen.
Natuurlijk sterven mensen het liefst thuis, maar als dit niet kan is een Hospice een goed alternatief.
Het Hospice werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van subsidie en giften terwijl door de Overheid steeds minder subsidie wordt verleend.
Het College van Diakenen beveelt deze collecte van harte bij u aan.

8 oktober 2017: De datum van deze collecte wordt gewijzigd in 24 september. Deze collecte is bestemd voor de najaarsactie van KiA: “Versterk de Kerk in het Midden-Oosten.”

Doel 16 februari 2020: Vluchtelingenhulp op Lesbos (Griekenland).

Iedere week komen honderden vluchtelingen aan op de kust van het eiland Lesbos (Griekenland). Borderline Lesvos, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland. Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van het eiland.