Tekst groter?

Wijkdoelcollecten

Ieder jaar worden er een aantal “wijkdoelcollecten” op het collecterooster vermeld.
Elke wijk-diaconie mag hiervoor een eigen (wijk-)doel vaststellen. De bekendmaking aan de (wijk-)gemeente en het College van Diakenen en de verdere uitvoering wordt gedaan door de wijk-diaconie.

Voor het jaar 2021 zijn de inzameldata: 21 maart, 16 mei , 1 augustus en 14 november.

Het rooster voor 2020 geeft de data 29 maart; 24 mei; 2 augustus en 15 november.

De Wijkdoelcollecten in 2019 zijn ingeroosterd op 24/3; 26/5; 4/8 en 17/11.

Voor 2018 zijn de data vastgesteld op 8 april, 27 mei, 5 augustus en 18 november.
Verandering van deze data alleen na overleg en goedkeuring College van Diakenen!

Voor 2017 zijn deze collectes ingeroosterd op: 19 maart 2017; 28 mei 2017;  6 augustus 2017 en 19 november 2017.