Tekst groter?

Wijkdoelcollecten

Ieder jaar worden er een aantal “wijkdoelcollecten” op het collecterooster vermeld.
Elke wijk-diaconie mag hiervoor een eigen (wijk-)doel vaststellen. De bekendmaking aan de (wijk-)gemeente en het College van Diakenen en de verdere uitvoering wordt gedaan door de wijk-diaconie.

Voor 2018 zijn de data vastgesteld op 8 april, 27 mei, 5 augustus en 18 november.
Verandering van deze data alleen na overleg en goedkeuring College van Diakenen!

Voor 2017 zijn deze collectes ingeroosterd op: 19 maart 2017; 28 mei 2017;  6 augustus 2017 en 19 november 2017.