Tekst groter?

Afbouw reserves diaconie 2018

Voor de verdere afbouw van de reserves zoals besloten is in 2013, zal over
het jaar 2018 de volgende lijst worden afgehandeld:

Voedselbank € 1000,00
Project Kenia van Fam. van Dam € 500,00
- Historische Kring Hoogeveen, tbv
Werkgroep Onderhoud Historische Graven
€ 500,00
Stichting Philadelphia tbv activiteiten bewoners€ 750,00
Vaartweek Hoogeveen € 500,00
Nw Fonds VVE&O bij SWW (ontw peuters)€ 750,00
Leger des Heils tbv aankleding nwe Ontmoetingswinkel€ 500,00

Het nog openstaande bedrag zal begin 2019 worden toegewezen.

Tevens is een bedrag van 1000,= overgemaakt voor de slachtoffers van de ramp op Sulawesi, via Kerk in Actie.