Tekst groter?

Afbouw reserves diaconie 2018

Voor de verdere afbouw van de reserves zoals besloten is in 2013, zal over
het jaar 2018 de volgende lijst worden afgehandeld:

Voedselbank € 1000,00
Project Kenia van Fam. van Dam € 500,00
- Historische Kring Hoogeveen, tbv
Werkgroep Onderhoud Historische Graven
€ 500,00
Stichting Philadelphia tbv activiteiten bewoners€ 750,00
Vaartweek Hoogeveen € 500,00
Nw Fonds VVE&O bij SWW (ontw peuters)€ 750,00
Leger des Heils tbv aankleding nwe Ontmoetingswinkel€ 500,00

Het nog openstaande bedrag zal begin 2019 worden toegewezen.

Tevens is een bedrag van 1000,= overgemaakt voor de slachtoffers van de ramp op Sulawesi, via Kerk in Actie.

Het nog te besteden restant van de afbouw 2018 zal worden besteed aan een extra injectie voor het Noodhulpfonds van het Diakonaal Platform.