Tekst groter?

Contact

Heeft u een bericht voor het Kerkelijk Bureau: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl
Telefoonnummer Kerkelijk Bureau: 0528-230471, geopend maandag en donderdag van 9.00 uur tot 11.30 uur

Zie verder de pagina van het Kerkelijk Bureau

Heeft u een bericht voor de website: Webberichten@pknhoogeveen.nl

Voor pastorale contacten: zie de wijkwebsites.
Op de startpagina van deze website kunt u links doorklikken naar de wijkwebsites.

Algemene Kerkenraad
Zie ook de pagina van de AK

preses: dhr. L.A. ‘t Hart
preses@akprotestantshoogeveen.nl

scriba: dhr. E.Hekman
scriba@akprotestantshoogeveen.nl