Tekst groter?

Aanvullende informatie Digitale gemeenteavond i.v.m. het voorgenomen besluit ten aanzien van de Oosterkerk.

Maandag is het moderarnen van de Algemene Kerkenraad bij elkaar geweest. Het blijkt dat enkele leden gevaagd hebben naar meer onderliggende informatie. Daarom hebben wij nog eens gekeken naar documenten, die u kunnen helpen bij de meningvorming over dit plan. Voor een deel staan ze nu al op de website van de Protestantse Gemeente Hoogeveen,

We willen de volgende stuk hier nog aan toevoegen:

– Het rapport van de commissie Oosterkerk en Het advies van het College van Kerkrentmeesters aan de Algemene Kerkenraad.
Dit rapport vind u hier.

Van het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad hebt u via de Kerkentrommel al kennis kunnen nemen.

Verbouwing Oosterkerk

Het voornemen is om de Oosterkerk te verkleinen, inwendig te verbouwen met een accent op duurzaamheid en energiebesparing met als visie: Kerk in de buurt.
Het betreft een schetsontwerp die gebruikt is voor de te nemen besluiten van de Algemene Kerkenraad.
De zalen groot en klein, de hal en de kosterswoning worden tzt afgebroken, waardoor de grond verkocht kan worden aan Gastenhuizen die daar in twee bouwlagen wooneenheden wil bouwen voor mensen met dementie.
Wat overblijft zijn de kerkzaal met de toren.

In onderstaande ontwerptekening een zijaanzicht zoals het er uit komt te zien.

De kerkzaal zal niet alleen verkleind worden, maar daarin komen tevens alle andere voorzieningen zoals keuken, garderobe, ontmoetingshal, toiletgroep en enkele zaaltjes. Onderstaand ontwerp is gepresenteerd aan de wijkgemeente en geeft een indruk van het geheel.
Uitgegaan is van een kerkzaal waar 250 gemeenteleden plaats kunnen nemen op stoelen met een ruime hal voor ontmoeting.
Een nieuw lucht/ventilatie en verwarmingssysteem moet zorgen voor een goed binnenklimaat met lagere energiekosten dan nu het geval is.
Tevens is het de bedoeling om zonnepanelen op het dak te plaatsen en gebruik te maken van ledverlichting in het gehele gebouw.   

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

De komende periode valt bij u de brief voor Kerkbalans op de mat of in uw mailbox.
Doet u dit jaar (ook weer) mee?

U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het corona-virus anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen.
De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk.
Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.

Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met onze gemeenteleden.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.
Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Vóór 20 januari 2021 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.
Kijk voor meer informatie op www.pknhoogeveen.nl/kerkbalans.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Werkgroep Financiën

Feddy van der Bent, Jan Lunenborg, Arjen Giethoorn, Riet Lunenborg, Janny Oost en Ger Oving.

Brochure Actie Kerkbalans 2021

De brochure van de Actie Kerkbalans 2021 kunt u ook hier downloaden.

Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

 

 

 

 

 

 

en de App herkennen aan het volgende logo:

 

 

 

 

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen:

Jaarwisseling 2020-2021

Jaarwisseling 2020 -2021

Een filmpje van Anne Kuipers

Kerstgroet

Een kerstgroet ter bemoediging.

Een filmpje van Anne Kuipers

Aanpassing van de coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH ( 15–12–2020).

Hieronder volgt een overzicht van maatregelen die gelden in alle gebouwen van de Protestantse Gemeente Hoogeveen n.a.v. hetCorona-virus. Dit zijn bestaande maatregelen én de aanpassingen n.a.v. de persconferentie van 17 november j.l. De maatregelen gaan in op 19 november.

Lees verder …..

← Oudere berichten