Tekst groter?

Protestantse Gemeente Hoogeveen

VAKANTIEGELDPROJECT zomer 2021

Samen delen

In de maand mei zullen de meeste mensen weer hun vakantiegeld ontvangen. Tot en met 2019 ging in diezelfde periode het project Vakantiegeld Samen Delen van start.
Wie mee deed stond een deel van het ontvangen vakantiegeld af en dit geld werd verdeeld onder mensen die een aanvraag  konden doen als zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeerden.

Vanwege het coronavirus kon het project vorig jaar niet doorgaan. Onlangs is er in de werkgroep overleg geweest over het al dan niet opstarten dit jaar. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat de situatie op dit moment nauwelijks anders is dan die in 2020. Er zijn nog steeds allerlei beperkende maatregelen van kracht. Verschillende opties zijn de revue gepasseerd maar de werkgroep is tot het inzicht gekomen dat er op dit moment te weinig ruimte is om het project uit te voeren op de wijze die ons voor ogen staat.

Omdat er langzaam maar zeker wel allerlei versoepelingen worden doorgevoerd en ook het vaccineren op stoom lijkt te komen is het goed denkbaar dat het project op een later tijdstip wel op verantwoorde wijze is uit te voeren.  Nadat de kerkgebouwen weer als vanouds geopend zijn en onbeperkt bezocht kunnen worden, zowel in kerkdiensten als in bijeenkomsten, zullen wij ons nader beraden en van ons laten horen.

Werkgroep Vakantiegeld Samen Delen.

Oosterkerk

Op 8 april 2021 heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot verbouw en verkleining van de Oosterkerk. Dit betekent dat de huidige kerkzaal met de aangrenzende kloostergang zal worden verbouwd en opnieuw ingericht. De klokkentoren blijft behouden, maar de overige kavel en de bebouwing daarop zal worden verkocht. Onderstaand treft u een schets van de beschikbare ruimte. Het College van Kerkrentmeesters heeft een bouwcommissie ingesteld. Deze geeft informatie over de voortgang op de website van de Protestantse wijkgemeente Oost.

 

Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

 

 

 

 

 

 

en de App herkennen aan het volgende logo:

 

 

 

 

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen: