Tekst groter?

Digitale collecten tijdens de coronacrisis.

In deze tijd met online diensten is er ook de mogelijkheid om online voor de collecte te geven.
Hier onder geven we een paar mogelijkheden:

QR code
Via de QR code hier naast kunt u de Kerkgeldapp starten of een gift te doen via de “Openen op deze website”.
Na het klikken op “Openen op deze website”  klikt u op Gift/donatie.

Betalen via de website:
U kunt ook uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U komt op de website terecht waar u bijv. ook collectebonnen kunt bestellen.
Hier kunt u ook de (collecte) giften voor diaconie en / of de kerk overmaken.
U kunt dit op diverse wijzen doen.
– U kunt het koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook kunt gebruiken voor het bestellen van collectebonnen),
– u kunt anoniem een gift doen
– of een gift op naam.
U kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven.
Zodra u deze gegevens hebt ingevuld kunt u uw bank kiezen en via iDEAL de betaling doen.
U ontvangt een bevestiging per mail.

Installeer de kerkgeldapp (Android, iOS)
Installeer de Kerkgeldapp op uw telefoon of tablet en draag daarin bij aan de collecte.

Via de bank
U kunt collectegeld voor de diaconie ook overmaken op reknr. NL 03 RABO 03 73 7126 77 tnv Diaconie Protestantse Gemeente.
Zet u er dan bij waar uw collectegeld voor is?

Klokken van Hoop en Troost

klokken van hoop en troost

Kerkelijke bijgebouwen en kerkelijk bureau in principe ook gesloten.

We beleven rare tijden. Het oprukkende virus dwingt ons tot maatregelen die nog niet eerder aan de orde waren. Kerken dicht? Ongehoord! Restaurants en winkels gesloten? Nog niet eerder voorgekomen! Toch is dat nu de realiteit en we moeten er mee om gaan.

Voor ons als PGH betekent dit dat de kerkelijke bijgebouwen vanaf nu in principe gesloten zijn. In principe betekent dat reguliere activiteiten geen doorgang kunnen vinden maar dat er uitzonderingen zijn.
Uitzondering is bijvoorbeeld een uitvaart, die kan nog doorgaan in aanwezigheid van een kleine groep intimi van de overledene.
Kerkelijke vergaderingen kunnen gehouden worden als er iets op de agenda staat wat niet uitgesteld kan worden.

In onze gebouwen zijn veel mensen betrokken bij de activiteiten. Professionals en vrijwilligers werken hard om alles goed te laten verlopen. We zijn altijd erg blij dat er zovelen zich betrokken tonen bij het werk in onze gemeente.
Nu is de situatie helaas heel anders. We gaan er vanuit dat de betrokkenheid er nog steeds is, maar dat nu ieders gezondheid voor gaat.

Laten we de betrokkenheid tonen in omzien naar elkaar.

De medewerkers van het kerkelijk bureau hebben besloten zo mogelijk door te werken als gewoonlijk, zo nodig thuis te werken.
Het bureau is wel gesloten voor bezoekers, maar telefonisch, per mail of op afspraak bereikbaar.

Laten we met elkaar ons best doen het virus zo min mogelijk te verspreiden en hou de richtlijnen van de RIVM in de gaten.

Namens het CvK.
Piet Dijkstra, secretaris.

Klokken van Hoop en Troost

Pastoraat en het coronavirus

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk en de gemeenteleden die wonen in de verzorgingstehuizen en aanleunwoningen niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte.

Dit in lijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid en om te voorkomen dat we het virus onbewust over dragen aan deze meer kwetsbare groep.

Ook het bezoekwerk aan andere (jongere) gemeenteleden wordt alleen gedaan in ernstige situaties nadat beide partijen zijn overeengekomen dat er geen risico’s aan verbonden zijn.

De begeleiding van uitvaarten vindt zoveel als mogelijk telefonisch en via de e-mail plaats.

De uitvaarten zelf worden gehouden in kleine kring. Het is heel pijnlijk dit te moeten meedelen, maar als gemeente van Christus kunnen we op dit moment alleen op gepaste afstand met alle mensen verbonden blijven. We zijn als pastores net als iedereen meer dan anders aan huis gebonden. Vandaar dat we u allen uitnodigen ons met uw vragen en nood te bellen of te emaillen. U vindt onze telefoonnummers en emailadressen in het colofon van dit blad.

Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers van de wijkgemeenten en het Bovenwijks Ouderen Pastoraat,
Ds. Wim Loosman.

Maatregelen uitvaartbranche

Ook de uitvaartbranche heeft gisteren maatregelen getroffen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het team dat namens de branche verantwoordelijk is voor de aanpak van het virus adviseert dringend om uitvaarten vandaag nog door te laten gaan.

Vanaf morgen is het advies om plechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Verder vraagt de branche aanwezigen om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Ook wordt afgeraden om handen te schudden.
In plaats daarvan kunnen aanwezigen bijvoorbeeld hun hand op hun hart leggen en hun condoleance uitspreken.
Ook een namasté-gebaar in plaats van een hand is een suggestie.

De uitvaartbranche adviseert verder om uitvaarten voorlopig telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

Alle Kerkdiensten Afgelast


In navolging van de richtlijn van de overheid (tevens advies PKN) zijn alle diensten van de Protestantse Gemeente Hoogeveen tot en met 1 juni afgelast.
Ook rouw- en trouwdiensten zullen slechts met een beperkt gezelschap mogelijk zijn.
Alle overige activiteiten in onze gebouwen zullen geen doorgang mogen vinden

We blijven de ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus volgen en zullen u over eventuele maatregelen binnen onze Protestantse Gemeente Hoogeveen na 1 juni op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet mede namens voorzitter AK(Leon ’t Hart) en voorzitter CvK (Jur Stavast).