Tekst groter?

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

De komende periode valt bij u de brief voor Kerkbalans op de mat of in uw mailbox.
Doet u dit jaar (ook weer) mee?

U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het corona-virus anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen.
De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk.
Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.

Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met onze gemeenteleden.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.
Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Vóór 20 januari 2021 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.
Kijk voor meer informatie op www.pknhoogeveen.nl/kerkbalans.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Werkgroep Financiën

Feddy van der Bent, Jan Lunenborg, Arjen Giethoorn, Riet Lunenborg, Janny Oost en Ger Oving.

Brochure Actie Kerkbalans 2021

De brochure van de Actie Kerkbalans 2021 kunt u ook hier downloaden.

Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

 

 

 

 

 

 

en de App herkennen aan het volgende logo:

 

 

 

 

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen:

Jaarwisseling 2020-2021

Jaarwisseling 2020 -2021

Een filmpje van Anne Kuipers

Kerstgroet

Een kerstgroet ter bemoediging.

Een filmpje van Anne Kuipers

Aanpassing van de coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH ( 15–12–2020).

Hieronder volgt een overzicht van maatregelen die gelden in alle gebouwen van de Protestantse Gemeente Hoogeveen n.a.v. hetCorona-virus. Dit zijn bestaande maatregelen én de aanpassingen n.a.v. de persconferentie van 17 november j.l. De maatregelen gaan in op 19 november.

Lees verder …..

Houd moed, heb lief!

De woorden Houd moed, heb lief! kwamen vanuit Heerenveen tot ons. Daar heeft de Protestantse Gemeente ze op rode vlaggen en posters gezet. Ze wapperen voor de kerken en hangen voor de ramen.
In het Paasnummer van de Kerkentrommel die deze week op uw/jouw deurmat ligt is het een uitneemvel. Laten we deze voor de ramen hangen, zodat Hoogeveen rondom het Paasfeest een beetje rood kleurt. Het is een manier om elkaar een hart onder de riem te steken.

De Geest van de opstanding gaat zo door heel Hoogeveen.
Van Pasen alvast op weg naar Pinksteren.

De woorden zijn onderdeel van een langer gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’ schreef. Zo heet het gedicht. Het was bedoeld voor buiten op een bouwschutting.
Maar op verschillende plaatsen in Nederland werden de woorden ‘Houd moed, heb lief’ er uit gehaald en op de muren van huizen en gebouwen geschilderd. Ze zijn een eigen leven gaan leiden los van het gedicht.

Het mag duidelijk zijn dat deze woorden ook ons geloof raken. Het volk Israël houdt moed, omdat de Heer voor hen uit gaat naar het beloofde land. De apostel Paulus bemoedigt zijn geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben. Om onderweg te blijven heb je moed nodig en kun je niet anders dan lief hebben. Het is zo eenvoudig, maar we hebben het er vaak moeilijk mee.

Daarom helpt het om deze woorden aan elkaar voor te houden. Houd moed, heb lief! Ik wil u het hele gedicht van Ingmar Heytze nog doorgeven.

Gedicht voor op een bouwschutting

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.

Ten slotte nogmaals de oproep om deze uitneemposter voor uw raam te hangen zolang als we in deze coronaciris zitten. Houd moed, heb lief.

Ds. Wim Loosman