Tekst groter?

Terugblik op actie Kerkbalans 2019

Dinsdag 5 februari is het bedrag aan toezeggingen, dat wij als gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen gedaan hebben, bekend gemaakt.

Dit was een totaalbedrag van € 1.152.000,- en was ook in de vorige uitgave van de Kerkentrommel bekendgemaakt. Dit resultaat is bereikt door de hulp van de vele vrijwilligers die voor de actie op pad zijn gegaan. Dank u allen daarvoor.

Het bedrag is iets meer dan op begroting van 2019 was ingeschat (€ 1.137.700,-), maar helaas zal ook een deel in de loop van het jaar niet binnenkomen door bijvoorbeeld overlijden of verhuizingen. Aan de andere kant zijn sommige toezeggingsformulieren nog niet binnen gekomen, waardoor het bedrag nog kan stijgen. In 2018 was het totaal van toezeggingen ongeveer € 1.177.107, waardoor we op een daling ten opzichte van vorig jaar van 2% uitkomen.

De onderstaande tabel laat zien dat de toezeggingen per wijk over het algemeen iets omlaag zijn gegaan, maar niet in elke wijk.

De gemiddelde toezegging is gestegen van 286 euro naar 291 euro ten opzichte van vorig jaar.

Het totaal aantal pastorale eenheden binnen de gemeente is veel hoger dan de 3.955 die in de tabel staan. Er zijn namelijk 4.950 eenheden (Pastorale eenheden zijn zelfstandige gemeenteleden, echtparen of mensen die samenwonen).
Dat houdt in dat we een groot aantal leden hebben die helaas niet (kunnen) bijdragen. Ook daar is aandacht voor door de werkgroep Financiën.

Het grootste bedrag komt van onze iets oudere leden, maar dat is ook logisch omdat 54% van de leden ouder dan 65 jaar is. Ongeveer 2/3 deel wordt toegezegd door deze leden. In de leeftijdscategorie t/m 25 jaar blijkt dat het aantal toezeggingen dit jaar is gegroeid!

De onderstaande grafiek laat een overzicht zien van de toegezegde bedragen verdeeld in leeftijdscategorieën.

We zullen de komende tijd bezig gaan met het nawerk van Kerkbalans, waarbij vragen en opmerkingen die zijn gemaakt op de formulieren, worden opgepakt.
Hartelijk dank voor uw toezegging!

WERKGROEP FINANCIËN

24 februari IEC-zangdienst met Salvation Brass Emmen en het gospelduo 2-Gether uit Geesbrug

De IEC-Hoogeveen organiseert samen met het Leger des Heils een zangdienst met Salvation Brass Emmen en het gospelduo @-Gether uit Geesbrug.
Spreker Majoor E. Wubbema uit Hoogeveen.

Toegang gratis, er wordt wel een collecte gehouden voor de onkosten.
Na afloop gaan we koffie drinken en is er tijd voor ontmoeting en gesprek.
Van harte welkom en neem ook familie, vrienden en buren mee.

Thema
“ Jij bent veel waard”.

Waar
Leger des Heils Reviusweg 5 Hoogeveen

Wanneer
Zondag 24 februari om 10.00 uur ’s morgens.

10 maart: Evangelisatiezangdienst in de Hoofdstraatkerk

Op zondag 10 maart 2019 zal er weer een zangdienst gehouden worden in de Hoofdstraatkerk.
Het thema is: “Ik wil zingen van mijn Heer.”Dat zingen kunt u uit volle borst doen, want het zijn allemaal bekende meezingers.

Om dit te begeleiden hebben wij Ronald Knol als organist, die daar bij uitstek geschikt voor is.
Tevens werkt mee Harold Kooij, piano. Ronald en Harold werken al jaren samen en zijn goed op elkaar ingespeeld. Dan hebben ook nog Willem Jan Tinke, die met zijn panfluit ook zijn partij meespeelt.

Als solist werkt mee de tenor Peter Kits. Hij heeft in de loop van de tijd al veel platen en cd’s opgenomen. Ook is hij lid van het Ritmeester Veenzangers Mannenkoor in Veenendaal.
De avond begint om 19.00 uur, maar er is al samenzang voor de dienst vanaf 18.45 uur.

Jean Esaie Keijer, namens de Evangelisatie PGH

Alpha nieuws

Met dank aan God, zijn we op dinsdag 29 januari jl. met onze 39e Alpha van start gegaan in de prachtig gerenoveerde entrumkerk/de Rank.
17 personen totaal.

Ook landelijk gezien is het best bijzonder dat we vanaf het jaar 2000 onafgebroken 2x per jaar een Alpha konden houden met in totaal nu toch ruim 760 deelnemers. God heeft ons gezegend…

Alpha-Nederland had in zijn landelijke advertenties staan:
”Alpha wijst jong en oud de weg tot Jezus”
Dat willen wij als team ook graag doen…, want daar gaat het om.

10 deelnemers in de leeftijd van 26-68 jaar hebben zich aangemeld en we trekken als Alpha-team graag een tijdje met hen op.

In de campagne van Alpha Nederland gedurende 2017 was de slogan:
“Alpha; mijn grootste avontuur’.
Lees verder →

Informatie over Kerkbalans

De informatie over Kerkbalans staat wat verspreid over de website.
Hieronder wat linken:

De begroting van de kerk voor 2019.

De jaarrekening over 2017.

Uw toezegging digitaal doorgeven.

Informatie over de Werkgroep Financiën.

Op dinsdag 5 februari wordt om 20.00 uur in de Vredehorst het resultaat van de aktie Kerkbalans bekend gemaakt.