Tekst groter?

KERSTFEEST voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie/begeleiders op 17 december

Het Leger des Heils nodigt jullie/u van harte uit voor het kerstfeest.
Het Kerstevangelie wordt gelezen en het thema is: “Je hoeft niet bang te zijn”.
Het feest is op maandag 17 december 2018 van 19.00 tot 21.30 uur in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 30, 7908AD te Hoogeveen.
De kerk is open vanaf 18.30 uur.
De majoors E en C. Wubbema hebben de leiding.
Het G-Orkest van Wilhelmina en een zangkoor zullen voor ons spelen en zingen. Tijdens de viering is er een collecte voor de onkosten.

Opgave via E-Mail: korps.hoogeveen@legerdesheils.nl.
(Let op: opgave is wél verplicht. Anders is er geen plaats voor u gereserveerd!)

INTERKERKELIJKECOMMISSIE voor het houden van kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kerstzangdienst op 16 december 2018 in de Hoofdstraatkerk

Op zondag 16 december zal er in de Hoofdstraatkerk een Kerstzangdienst gehouden worden met veel bekende kerstliederen.
Het Chr. Mannenkoor Westerlauwers uit Buitenpost verleent hun medewerking.
Het koor staat o.l.v. Jan Hibma. Ze zullen begeleid worden door Jan Kroeske.
De samenzang zal worden begeleid door de organist Gerrit Hilberink.

De avond begint om 19.00 uur, maar zoals gebruikelijk, is er al samenzang voor de dienst vanaf 18.45 uur.

Jean Esaie Keijer, namens de Evangelisatie van de PGH.

Samenkomsten Lofprijzing en Bemoediging in de Goede Herderkerk

De werkgroep Geestelijke vernieuwing Hoogeveen organiseert opnieuw lofprijzings- en bemoedigingsavonden.
In het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 worden zes bijeenkomsten gehouden in de Goede Herderkerk. Aanvang 19.00 uur.

De avonden staan hebben verschillende thema’s, die aansluiten aan bij het boekje “Sterk en moedig als Jozua” dat op de Gemeente Groeigroepen wordt gebruikt.

Er is veel ruimte voor het zingen van lofprijzings- en aanbiddingsliederen, waarbij o.a. Ineke Diphoorn zorgt voor muzikale begeleiding.
Ook is er gelegenheid voor gebed en persoonlijke voorbede. Dit laatste houdt in dat er gebedsteams aanwezig zijn die heel persoonlijk willen bidden met iemand die daarom vraagt.


Lees verder →