Tekst groter?

26 januari aangepaste gezinsdienst in de Vredehorst

Op zondag 26 januari 2020 is er een aangepaste gezinsdienst voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en de gemeente van De Vredehorst om 09.30 uur ‘s morgens
De kerk vind je aan de Zuidwoldigerweg 30 te Hoogeveen.

De voorganger is: Ds. W. Loosman.

Komen jullie allemaal? We kijken naar je uit!

De aangepaste diensten in 2020 worden ook nog gehouden op 19 april om 15.00 uur in de Ichthuskerk; op 14 juni om 10.30 uur in de Remonstrantse kerk (Ned.Geref.Kerk); op 20 september om 10.00 uur in de Leger Des Heilszaal; en op 8 november om 10.00 uur in de Bethelkerk.
De Kerstviering in De Vredehorst is op maandag 21 december om 19.00 uur.

INTERKERKELIJKE COMMISSIE kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zo. 26 januari Chr. Mannenkoor Ailanthus in de IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk

Op zondagavond 26 januari 2020 zal er in Goede Herderkerk in Hoogeveen een IEC-zangdienst en de afsluiting van de gebedsweek worden gehouden.
De dienst wordt georganiseerd door het Wijkteam-Zuid van de IEC.

Spreker : Ds. J. Paans uit Hoogeveen.
m.m.v. Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman
organist : Tim Vroom uit Hoogeveen.

Het thema van de dienst is : “Vertrouw op Hem”
Schriftlezing : Psalm 146 Nieuwe berijming
De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.
Toegang gratis.
Er worden wel twee collectes gehouden.
Het belooft weer een prachtige dienst te worden.
Ook de afsluiting van de gebedsweek in Hoogeveen vindt plaats in de Goede Herderkerk in deze IEC-zangdienst door de commissie gebedsweek Bethel-kerk.
U bent van harte welkom in deze IEC-zangdienst en neem ook familie buren en vrienden mee.
ACR-Kuipers IEC-Hoogeveen.

Dinsdag 28 januari start Alpha weer

Op dinsdagavond 28 januari a.s. hopen we van start te gaan met onze 41e interkerkelijke Alpha Hoogeveen en omgeving !!!

Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben aan Alpha mee gedaan. In Nederland waren dat er ruim 280.000
Bij ons al ruim 780…

Alpha is een zoektocht naar de betekenis van het christelijk geloof. Een zoektocht waarbij veel mensen gaandeweg ontdekken wie God voor hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en luisteren naar wat God ook in 2020 nog te zeggen heeft.
Aan Alpha doen mensen mee met een diversiteit aan achtergronden en leeftijden. Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond. Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk geweest of doen dat heel trouw en toch….
Veel christenen die meedoen, ervaren Alpha als een nieuwe stimulans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezellig!
U/jij bent hartelijk welkom!!!

Aanmelden graag zo snel mogelijk,
in verband met de organisatie…

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum ‘ 06-51600684 (appen kan ook)
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

Centrale Doelcollecte 16 februari Vluchtelingenhulp op Lesbos (Griekenland)

Iedere week komen honderden vluchtelingen aan op de kust van het eiland Lesbos (Griekenland). Borderline Lesvos, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland. Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van het eiland.