Tekst groter?

Besluit afbouw financiële reserves diaconie

In 2013 is door het College van Diakenen besloten het (te hoge) reserve-kapitaal af te bouwen. Dit in de overtuiging, dat de bijdragen aan de diaconie op verantwoorde wijze dient te worden besteed aan de diakonale taken welke aan het College van Diakenen is toebedeeld en zoals is vastgelegd in het Beleidsplan.

Het College heeft besloten, dat er een minimum bedrag op de rekening zal blijven staan om voor tenminste 2 jaar aan alle lopende (vaste) verplichtingen te kunnen voldoen, ook wanneer hier geen inkomsten tegenover staan.

Na analyse is besloten dat het huidige saldo voorshands gedurende 10 jaar met een jaarlijks bedrag van € 7500,= zal worden teruggebracht. Tevens is besloten om dit geld te besteden aan doelen in of rond Hoogeveen, of aan projecten waarvoor één of meerdere kerkelijk verbonden gemeentelid/-leden zich extra verdienstelijk maakt/maken.

Ook een positief resultaat van de jaarrekening zal om redenen van beperking van de groei van het kapitaal geheel worden besteed.

Met dit bericht hopen wij u inzicht te hebben gegeven in een deel van onze (financiële) activiteiten. Meer informatie, over de jaarrekeningen en ook de begrotingen kunt u vinden op andere pagina’s op deze website van de PGH.

Namens het College,

John Ettema, Voorzitter.